Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning > The Human Element

The Human Element

Genom THE, The Human Element, får du förståelse för hur dina beteenden, dina känslor och din självuppfattning påverkar dina möjligheter till goda arbetsprestationer.

The Human Element ökar även din insikt om hur du påverkar andra i din omgivning och hur du påverkas av andra.

Vidare syftar The Human Element till ökad självinsikt och förståelse för vad som blockerar dig, vilket gör att du kan öka din handlingskraft och bli effektivare.

Målet med The Human Element

Dessutom är målet med The Human Element att du får ökad kännedom om dig själv och ökad självkänsla.

Modellen erbjuder ett holistiskt perspektiv på utvecklingen av individer och grupper. Avgörande för hur väl organisationer fungerar är hur människan fungerar i densamma. The Human Element utgår från perspektivet att organisationer och arbetsgrupper består av enskilda människor.

Den främsta uppgiften för ledarskapet

Centralt för effektiviteten och förmågan att prestera i organisaionen är individens och gruppens förmåga att ta ansvar, vara kreativa, kommunicera, samarbeta med mera. Modellen är ett gott bidrag till en god ledarskapsutveckling.

Ofta finns det i organisationen och i ledarskapet en tendens att fokus hamnar på saker såsom formella strukturer i organisationen samt tekniska system.  Här är istället är utgångspunkten att den främsta uppgiften för ledarskapet är att se till att såväl individer och arbetsgrupper fungerar bra.

THE skapar en god organisation

Man talar här om Den goda organisationen. En organisation där människor i organisationen fungerar väl. En organisation där människor har en känsla av att vara betydelsefulla, kompetenta samt omtyckbara.

Enligt Will Schutz som är fader till denna modell ger The Human Element dig verktygen för att öka medvetenheten om dig själv, detta för att veta vem du är samt vad du vill. Idéen i grunden är att desto mer du använder av dig själv fullt ut och gör det du själv vill, desto produktivare och effektivare blir du.

Ny som chef

Gör som över 13000 andra och gå distanskursen Ny som chef.

Se innehållet

Föreläsning online med Markus Amanto

Föreläsningar online med Markus Amanto som engagerar och ger effekt.

Boka föreläsning

UGL-kurser

Kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige sedan 1999.

Se datum och priser

Dela den här sidan


Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.