Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning > Förtroendefullt Samarbete

Förtroendefullt Samarbete

Utbildningen Förtroendefullt Samarbete kallas på engelska för Radical Collaboration och hjälper dig som deltagare att utveckla din kompetens när det gäller att förebygga samt lösa upp ineffektiva konflikter. Förtroendefullt samarbete hjälper dig också att förhandla på ett bättre sätt vid olika former av intressemotsättningar.

Intressemotsättningar i livet i allmänhet och organisationer i synnerhet är ounvikliga och naturliga. Emellanåt kan dessa motsättningar dock föranleda konflikter som blir störande moment i verksamheten och skapa stress och ineffektivitet.

Genom utbildningenen Förtroendefullt Samarbete får du kunskap och insikt om de faktorer som skapar konflikter och hur de kan förebyggas.  Med hjälp av denna kurs i ledarskap får du även metoder för att steg för steg initiera, driva och avsluta förhandlingar och bygga relationer.

Arbetssättet under Förtroendefullt Samarbete

Denna utbildning kombinerar på ett unikt sätt så kallade hårda och mjuka metoder inom ramen för upplevelsebaserad inlärning. Den delen som vi kallar den hårda delen handlar om intressebaserad problemlösning som är en metod för att skapa överenskommelser i vilka båda parter får sina intressen tillgodosedda och har möjlighet att känna sig respekterade.

Metoden är även känd som Harvardmetoden och har beskrivits i bokform med titeln "Getting to Yes". Den utvecklar din förmåga att bygga upp långsiktiga relationer samtidigt som man hävdar egna intressen.

Den mjuka delen baseras på utvecklingsprogrammet Human Element, den där använda FIRO-teorin och ett förhållningssätt som ökar din förståelse för relationer människor emellan och hjälper dig att effektivare hantera dem. Det ger möjlighet att bli mer medveten om dina egna försvarsattityder och reaktioner som leder dig in i konflikter och låsningar.

Beyond Conflict

Denna utbilding hette tidigare Beyond Conflict och har sedan ett par år tillbaka bytt namn.

Ny som chef

Gör som över 13000 andra och gå distanskursen Ny som chef.

Se innehållet

Föreläsning online med Markus Amanto

Föreläsningar online med Markus Amanto som engagerar och ger effekt.

Boka föreläsning

UGL-kurser

Kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige sedan 1999.

Se datum och priser

Dela den här sidan


Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.