Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning > JGL

JGL - Jämställdhet Göra Lära

Jämställdhetsfrågor kommer mer och mer i fokus och med det krav på att organisationerna ska ord övergå till handling i sitt jämställhetsarbete. 

Basutbildningen JGL - Jämställdhet Göra Lära - ger chefer, ledare och medarbetare en gemensam kunskapsgrund att kunna utgå ifrån. 

Försvarshögskolan ger utbildningen JGL - Jämställdhet Göra Lära

Du som ledare och beslutsfattare möter och påverkar andra människor. För att du ska kunna förstå, förhålla dig till och kunna diskutera jämställdhetsfrågor, kan du behöva en grundkunskap.

Varför jämställdhetsutbildning?

Teorin omfattar kunskaper om genus, samhälle, arbetsmarknad, lagar, samt frågor kring nytta, förändring och arbetsmetoder. 

Syftet är att ge kunskap för att kunna diskutera, välja ståndpunkt och strategier för att arbeta vidare med jämställdheten i sin organisation. 

Kvalitetssäkrad genom Försvarshögskolan

Detta är en utbildning som är en av Försvarshögskolan kvalitetssäkrad utbildning, som genomförs med certifierade kursledare. 

Utbildningen är upplevelsebaserad, där övningar och upplever knyts till teori och fakta. 

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.