Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning > Situationsanpassat Ledarskap

Situationsanpassat Ledarskap

För att fungera väl som ledare är ett situationsanpassat ledarskap av stor vikt. Människor är olika och det är grupper också. Detta gör att du behöver kunna anpassa ditt sätt att leda efter situationen, det vi kallar ett situationsanpassat ledarskap.

Genom ett situationsanpassat ledarskap lär du dig som ledare att styra, coacha och stödja dina kollegor på ett vis som skapar engagemang och kompetens. Därigenom skapar du förtroende, förebygger konflikt och ditt ledarskap hjälper organisationen att bli skickligare och mer anpassningsbar.

För att skapa en djupare förståelse kan man ta olika analysverktyg till hjälp, såsom exempelvis DiSC®. Denna analys som utifrån fyra beteendemönster beskriver starka och svaga sidor i möten och kommunikation, hjälper till i förståelsen av dig själv, dina medarbetare och kunder för ett bättre anpassat ledarskap. 

Ledarskap efter medarbetarnas behov

Att leda handlar mycket om att möta behov. Att kunna anpassa ditt ledarskap efter dina kollegors och medarbetares behov.

Ledarskap handlar också om påverkan. Att leda andra människor handlar om att påverkan, som i sin tur kan se olika ut under olika omständigheter, med olika behov, återigen ett situationsanpassat ledarskap är det som krävs. Modellen för detta situationsanpassade ledarskapet härleds ofta till amerikanerna Blanchard & Hersey.

Ny som chef

Gör som över 13000 andra och gå distanskursen Ny som chef.

Se innehållet

Föreläsning online med Markus Amanto

Föreläsningar online med Markus Amanto som engagerar och ger effekt.

Boka föreläsning

UGL-kurser

Kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige sedan 1999.

Se datum och priser

Dela den här sidan


Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.