Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning > Extended DISC analys

Extended DISC analysExtended DISC analys

En Extended DISC-analys är en kommunikationsanalys som hjälper dig som ledare att skapa främjande team.

DISC-analyser har använts internationell i över 15 års tid och beskriver en persons sätt att agera och reagera i olika situationer.

Användning av DISC-analys

Extended DISC-analys kan till exempel användas för:

  • Teambuilding och grupputveckling
  • ledarskapsutveckling
  • underlag för medarbetarsamtal
  • personlig utveckling

Du som ledare lär dig att kommunicera, så att du når alla. Leda på ett sätt som stöttar och motiverar. Ger dig möjlighet att sätta samman bästa möjliga arbetsgrupp så att du får individer som kompletterar varandra. Extended Disc hjälper dig också att bättre hantera och lösa konflikter som uppstår. 

Mer om Extended DISC-analys

Genom att fylla i den självskattande DISC-analysen får man fram ett grundbeteende och ett anpassat beteende. Grundbeteendet visar på det naturliga sättet att förhålla sig till sin omgivning när man är avspänd och trygg.

Det anpassade beteendet visar de förändringar i ditt beteende som du känner att du behöver göra i olika situationer.

En DISC-analys är en vägledning och en guide som underlag för självinsikt och dialog. Du kan få fram både personprofiler, teamprofiler, samarbetsprofiler och olika rollprofiler såsom ledarstil, teamstil och säljstil med flera.

Extended DISC riktar sig framför allt till dig som teamledare, säljchef, projekledare, coach, utbildningskonsult, HR-chef eller personalchef.

 

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.