Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning > NLP

NLP - Neuro Lingvistisk Programmering

Kanske har du sett bokstäverna NLP i olika sammanhang kopplat till personlig utveckling och undrat vad de egentligen betyder. Kanske vet du redan att NLP är en förkortning av Neuro Lingvistisk Programmering. Vad betyder då det?

Neuro anspelar på ditt nervsystem, det är detta man enligt NLP kan jobba med att programmera för att uppnå mer av de resultat man önskar i livet. Lingvistisk syftar på att det handlar om ett språk som används i denna programmering, vilket i sin tur anspelar på ordet programmering.

Träningsmodellen NLP

NLP är en modell för att träna oss att förbättra vårt språk både verbalt och icke-verbalt samt för att stödja oss i att förändra ett invant mönster eller en invand reaktion. Kunskapen om hur hjärnan och vårt nervsystem påverkas av detta språk gör det möjligt att öka kvaliteten på relationer till andra personer och att bli mer effektiv i både yrkesmässiga och privata relationer.

Ibland kan vi uppfatta vissa personer som att ha mer begåvning än andra. Genom Neuro Lingvistisk Programmering, vilket är en av de fortast växande riktningarna inom tillämpad psykologi, beskrivs vad dessa personer gör som är annorlunda. Detta möjliggör för oss övriga att lära oss de mönster för framgång som dessa personer använder sig av.

NLP formellt uttryckt

Lite mer formellt kan man uttrycka det som att NLP är en metod för att synliggöra och omvandla tankemönster och beteendemönster hos människor på både ett medvetet och omedvetet plan. Vidare att det är vetenskapen samt konsten om på vilket sätt människan skapar struktur i sin inre värld genom både inre och yttre upplevelser.

Man kan även uttrycka det som att det handlar om att studera och tillämpa det som fungerar för att på ett systematiskt sätt med hög precision kunna förändra mänskliga beteenden vilket också omnämns i dess grundantaganden. Samtidigt som detta skall kunna läras ut för att på ett enkelt sätt kunna användas i vardagen. Det kan man även se om man studerar NLP och dess bakgrund.

Utbildningar i NLP

Det finns olika utbildningar att välja på, men de två vanligaste är NLP Practitioner samt NLP Master Practitioner som bygger på varandra. Den förstnämnda sträcker sig vanligen över tre tillfällen om vardera fem dagar med hemuppgifter emellan och cirka 1 månads intervall. Den senare delas vanligen upp i två skilda veckor med hemuppgifter emellan. Men utbildningsarrangörerna kan också välja att lägga upp kurstillfällen på andra sätt. 

Utibildningar i NLP och som kan hjälpa dig i din ledarskapsutveckling arrangeras av flera olika företag runt om i landet.

Dela den här sidan


Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.