Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning > Utvecklande Ledarskap

Utvecklande Ledarskap

Modellen kallad Utvecklande ledarskap som ligger till grund för kursen med samma namn är Försvarsmaktens nya modell för ledarskap. Sedan år 2004 används Utvecklande ledarskap även i företag och organisationer utanför den militära världen för att utveckla beteenden hos individer.

Översiktligt innehåll i Utvecklande ledarskap

Övergripande kan man säga att utvecklande ledarskap innehåller följande delar:

  • Presentation av den teoretiska modell som ligger bakom kursen
  • Personlig feedback i form av en 360-graders inventering kallade ULL
  • Genomgång av formuläret för bedömingen ovan inklusive koppling till den bakomliggande modellen
  • Framtagande av en personlig utvecklingsplan för ditt egna ledarskap

Med andra ord kan man säga att det i konceptet ingår ett bedömningsformulär för personlig feedback, en grundläggande teoretisk modell och en metod för personlig ledarutveckling. Som flera andra ledarskaskurser ger den dig också möjlighet till ökad självinsikt.

En utvecklande ledare är en som...

  • Inspirerar och motiverar
  • Stimulerar delaktighet
  • Uppmuntrar kreativitet
  • Med personlig omtanke ger stöd men även konfronterar i syfte att utveckla individen

Skillnad mot konventionellt ledarskap

En viktig del i Utvecklande ledarskap är hur dina medarbetare motiveras.

Ett konventionellt ledarskap bygger mycket på krav och belöningar, eller morot och piska om man vill kalla det så. En ledare som arbetar utifrån den utvecklande modellen ger istället medarbetarna en inre motivation. De drivs också av att arbeta mot de mer långsiktiga målen, precis som ledaren själv. Medarbetarnas motivation kommer då istället inifrån och lägger grunder för att komma längre i organisationens effektivitet på längre sikt.

Vetenskaplig grund

Utvecklande ledarskap bygger på en vetenskaplig grund. Inspirationen till teoribildningen och kursen kommer ursprungligen från det så kallade Transformational Leadership, en amerikansk modell som visat sig ha ett mer omfattande stöd än andra tidigare använda ledarskapsmodeller.

Det sägs bland annat vara den enda ledarmodell som har 20 års forskning bakom sig och där forskare kunnat visa på en positiv effekt på resultat och lönsamhet. Efter fortsatta egna studier i Sverige och genom vidare internationella kontakter togs Utvecklande ledarskap fram.

Ny som chef

Gör som över 13000 andra och gå distanskursen Ny som chef.

Se innehållet

Föreläsning online med Markus Amanto

Föreläsningar online med Markus Amanto som engagerar och ger effekt.

Boka föreläsning

UGL-kurser

Kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige sedan 1999.

Se datum och priser

Dela den här sidan


Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.