Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning > TotalSDI - Strength Deployment Inventory

TotalSDI - Strength Deployment Inventory

Genom certifierad handledning i TotalSDI ® (hette tidigare enbart SDI och är en förkortning av Strength Deployment Inventory) som är ett frågeformulär och en kartläggning, kan du och andra få hjälp att upptäcka egenskaper och potential i sättet att relatera till andra människor.

TotalSDI ® - Strength Deployment Inventory - utgör ett verktyg för ledningsgrupper samt andra grupper för upplysning och utveckling där det sammanställda resultatet används till att föra reflektiva samtal tillsammans. Samtalen varvas under kursen med genomgång av teorier samt praktiska övningar för personlig utveckling.

Bakgrunden till TotalSDI ® är Relationship Awareness Theory (RAT) formulerad av en amerikansk forskare, Elias Porter. Teorin ger vid handen att vi styrs av vissa inre behov som vi strävar efter att tillfredsställa. Ibland kan dessa behov tillfredsställas enkelt genom aktiv handling som inte involverar eller stör någon annan människa och då uppstår inga problem. De flesta behov kan dock endast tillfredsställas i relation med andra, vilket kan resultera i en konflikt och ett behov av konflikthantering utifrån olika orsaker till konflikt.

Teorin behandlar med vilken grad av medvetenhet vi agerar i dessa relationer. Genom att bli medveten om hur vi fungerar med andra, förstår vi också vilka behov vi söker tillfredsställa och på vilket sätt. Ett sätt är att ändra vårt beteende genom visa mer öppenhet och aktivt ge och ta emot feedback så att vi mer effektivt får ut vad vi vill av våra relationer.

TotalSDI ® & Motiverande värdesystem (MVS)

Du kommer bland annat i kontakt med en SDI-triangel som påvisar att det enligt den här teorin finns sju identifierbara så kallade motiverande värdesystem. För att underlätta läsningen används fortsättningsvis i vissa fall förkortningen MVS som står för just Motiverande VärdeSystem.

Vårt motiverande värdesystem är en sammanställning av de motiverande värden som fungerar som bas för att bedöma oss själva och andra, för att välja ett uppträdande som stärker vår självkänsla och riktar vår uppmärksamhet på vissa ting och ignorerar andra. Det motiverande värdesystemet fungerar som ett inre filter genom vilket livet tolkas och förstås. Det kan också hjälpa oss att förstå hur vi agerar i konflikt.

Snabbfakta TotalSDI ®

Strength Deployment Inventory används bland annat som ett verktyg för ledarskapsutbildning och du kan gå en TotalSDI certifiering för att öka din egen självinsikt och för att kunna använda verktyget med dina kollegor.

Kursledare som arbetar med certifiering inom TotalSDI är Thomas Erdös.

Aktuella kursdatum

Aktuella datum för certifiering i TotalSDI. Maximalt 12 deltagare per kurstillfälle. 

DatumPlatsPris 
12-14 nov 2019 + 04 jan 2019 Stockholm 28900 SEK Anmäl intresse

Övrigt

Logi (valfri) kostar 1500 SEK per natt för logi och frukost. Samtliga priser är exklusive moms.

Dag 1 kl 10:00-18:00, dag 2 kl 08:30-18:00, dag 3 kl 08:30-17:00 och dag 4 kl 09:00-17:00.

Dela den här sidan


Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.