Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning > FIRO-B™ för självskattning

FIRO-B™ för självskattning

Ett av världens mest spridda instrument för självskattning, FIRO-B ™ hjälper dig att förstå dynamiken i grupper och att utveckla dessa grupper. FIRO-B ™ riktar sig till dig som jobbar med utveckling av grupper, utveckling av ledare eller med rekrytering och olika former av urval.

Teorin bakom FIRO-B ™

Teorin bakom denna självskattning kallas FIRO. Fundamental Interpersonal Relations Orientation. Fundamental Interpersonell Relations Orientering. Enkelt, eller hur? Nåja, kanske inte fullt så enkelt. Vi ska utforska denna teori kring gruppers utveckling närmare.

Historien bakom FIRO

Det visade sig under bland annat Korea-kriget att olika ledningsgrupper på de amerikanska fartygen skiljde sig i effektivitet, trots att de var kompetens- och utbildningsmässigt identiskt sammansatta. För att finna svaret på vad denna skillnad i effektivitet berodde på, gjorde Will Schutz, en amerikansk psykolog, en undersökning på beställning av bland andra den amerikanska marinen.

Tre preferenser

Han fann genom sin forskning att vi har tre olika behov, eller som han senare kom att kalla det preferenser, när vi kommer samman med andra människor i en relation eller grupp. Han kallade dem Inkludering, Kontroll och Öppenhet. 

Baserat på våra egna preferenser i relation till den andra personens preferenser och om vi är rigida eller flexibla med våra preferenser så kan det leda till olika typer av utmaningar i våra relationer.

Känslor vi söker och undviker

För varje preferens fanns en känsla vi söker och en vi undviker. För Inkludering söker vi att känna oss viktiga eller betydelsefulla, och vill undvika att känna oss ignorerade. För Kontroll vill vi känna oss kompetenta och undvika att känna oss förudmjukade. För öppenhet vill vi känna oss omtyckbara och undvika att bli avvisade.

Innehållet i en FIRO-B ™ utbildning

Följande är exempel på vad som ingår:

  • En orientering kring hur FIRO-B ™ utvecklades och konstruerades
  • Hur FIRO-B ™ mäter mellanmänskliga behov och hur dessa fungerar
  • Hur dessa behov tar sig uttryck i form av diverse beteenden hos personer
  • Uppgifter att jobba med av både teoretisk och praktisk karaktär
  • Tydliggörande av kopplingen mellan en individs behov och hennes beteende
  • Konkreta förberedelser inför tillämpningen av instrumentet för återkoppling

Snabbfakta FIRO-B ™

Verktyget, som kan vara en god pusselbit i din ledarutveckling, har på senare år även kommit att kallas FIRO Element B ™. Utbildningar kopplat till FIRO-B ™ anordnas bland annat av Right Sinova och Assessio.

Ny som chef

Gör som över 13000 andra och gå distanskursen Ny som chef.

Se innehållet

Föreläsning online med Markus Amanto

Föreläsningar online med Markus Amanto som engagerar och ger effekt.

Boka föreläsning

UGL-kurser

Kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige sedan 1999.

Se datum och priser

Dela den här sidan


Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.