Veckans Ledarskapstips

SOMMARTÄVLING! (Tävlingen är nu avslutad) 

Vilken är din bästa idé eller historia för att skapa positiv förändring i världen?

Vi vill ta del av din kreativitet för att skapa ringar på vattnet och sprida generositet, engagemang och inspiration!

I denna film- och skrivtävling har du möjlighet att, genom en kortfilm eller kortare text, åskådliggöra dina tankar kring hur vi kan göra skillnad och medverka till en bättre värld 

Filmtävling eller skrivtävling - du bestämmer själv vilken klass du vill delta i.

Vinn ledarskapsutbildning

I prispotten ligger finfina vinster, som alla har att göra med ledarskap. Vinn en plats på ledarskapsutbildning, ledarskapsträning eller distansutbildning i ledarskap. 

Tävlingsregler, vinster och datum för inskickande av tävlingsbidrag hittar du här


Fatta beslut- köra över eller lyssna in?

bland kan du inte lyssna in, lirka och få med alla på tåget när beslutet måste fattas. Ibland måste du som ledare fatta ett beslut där dina medarbetare kan komma att känna sig överkörda då de inte får sina behov eller önskemål tillgodosedda, vilket leder till en risk för att du inte blir omtyckt i ditt beslutsfattande- något som ledare ibland måste leva med.

En specialist inom området för arbetsplatskonflikter, Thomas Jordan, har utvecklat en metod för skonsamma överkörningar.
Du kan med lite finess och känsla sköta beslutsprocessen på ett professionellt sätt, så att ni kan fortsätta ha en tillitsfull arbetsrelation, vilket får anses vara det primära målet.

Skonsamma överkörningar

Några generella tankegångar och frågor att ställa sig utifrån denna metod:

  • Tillräcklig information. Ta reda på tillräckligt mycket fakta för att kunna göra ett beslut på goda grunder. 

  • Möjliga konsekvenser. Vad blir de möjliga konsekvenserna av en överkörning gällande relationer, motivation, stämning på arbetet osv? Finns möjlighet att undvika negativa konsekvenser?

  • Var transparent. Vad blir följden av beslutet? Hur hänger detta ihop med dina värderingar och de aktuella omständigheterna? Vad vill du uppnå? Vad riskerar ni annars?

  • Sök legitimitet. Har du mandatet att köra över? Vilka alternativ har du valt bort och varför? Lyssna på vad de berörda anser. Om det är lämpligt- fråga motparten om de har förslag på hur det går att förbättra beslutsprocessen?

  • Professionalitet i kommunikationen. Var specifik och tydlig. Lyssna och respektera andras känslor och integritet. Det är viktigt att de berörda får ge sin syn på saken, så de känner sig lyssnade till. Håll dörren öppen för nya lösningar.
     

Källa: Hemsidan för Arbetsplatskonflikt. Metoden kallas för Skonsamma överkörningar. Författare: Thomas Jordan, expert på arbetskonflikter, docent och lärare vid Institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

 


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.