Veckans Ledarskapstips

Praktiskt och teoretiskt ledarskap

Orsaken till att UGL-kurserna är så omtyckta beror till stor del på det upplevelsebaserade lärandet. Prova dina vingar i en grupp, reflektera över det som skett och därtill får du teorin som en förklaringsmodell.

"En kurs som på ett ödmjukt sätt uppmuntrade mig till att göra en djupdykning i min självbild, både yrkesmässigt och privat. Det blev en fantastisk resa tack vare riktigt trevliga och komptetenta handledare samt en grupp med fantastisk inställning."
(Magnus E gick UGL v 8, 2013)

Vill du utvecklas i ditt ledarskap och lära dig mer om grupper, så är UGL kursen för dig.


"Det är inte ens fel, när två träter"- hur du kan bidra till en bättre konflikthantering

Ofta är vi två, eller fler, som ingår i en konflikt och var och en av oss bidrar med våra upplevelser och värderingar när vi ska försöka hantera konflikten. Talesättet "det är inte ens fel, när två träter", visar att det inte bara finns en sanning i konflikten, utan många sätt att se på omständigheterna. Hur kan du bidra till bättre hanterade konflikter?

TIPS när det hettar till

 • Lägg märke till känslorna 
  Ta ett steg ur det kaotiska och ställ dig utanför dig själv. Vad sker, vad känner jag och vad var det som fick mig att känna såhär?
  Andas. Agera inte i affekt.

 • Sant eller tolkning? 
  Skilj på egna tyckandet och det som faktiskt skedde. Är din beskrivning en sann bild av verkligheten eller en tolkning? 

 • Hur tänkte han nu?  Andra personers tankegångar kan ta helt andra vägar, vilket leder till att den andre personen har helt andra perspektiv på saken och helt andra känslor.

 • Äg din känsla Genom att se att det är vi själva som ger upplevelsen en innebörd, är det lättare att hantera konflikten.

  "Han gör mig så förbannad!"
  Är detta verkligen sant?
  Nej, faktum är att en person inte kan göra dig arg. Det är du själv som väljer att reagera på en händelse med ilska, då personen kanske hindrar ett behov du har eller väcker tidigare negativa erfarenheter till liv med sitt beteende. 
  Begrunda känslan istället och fråga dig varför han väcker ilska hos dig! Det är mer intressant.
  Ta ansvar för att det är du som har en känsla och bestäm dig för att utveckla ett konstruktivt sätt att umgås med känslan.

 • Hur väljer du att agera?
  Vad ska du fatta för beslut kring dessa känslor och betraktelser?
  Är det en värdefull känsla som uppkommit som du ska bejaka?
  Är din känsla välgrundad? Är känslan önskvärd utifrån dina värderingar?

 • Prova andra alternativ
  Kan de inre eller yttre villkoren förändras?
  Vad kan du ha för annorlunda utgångspunkt i denna konflikt? Istället för att utgångspunkten ska vara att du "får rätt", kan det vara att du ska lära dig något nytt om dig eller andra? 
  Hur väl stämmer dina behov i konflikten överens med andras visioner och vilja? Om du driver din vilja igenom, vad får det för konsekvenser för hela gruppen eller projektet?

Källa: Vi har funnit inspiration på Tomas Jordans webbplats Arbetsplatskonflikt på Göteborgs Universitet - instititionen för sociologi och arbetsvetenskap.
Brist på självinsikt: En viktig orsak till elakartade konflikter.


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.