Här har vi samtal diverse definitioner av konflikt som vi funnit i olika sammanhang. Ordet konflikt kommer för övrigt av latinets conflictus som betyder sammanstötning.

"En konflikt är en interaktion mellan minst två parter där minst en part: 1) har önskemål som känns för betydelsefulla för att släppas 2) ... och upplever möjligheterna till sina önskemål blockerade av motparten."
(Wikipedia)

"Ett tillstånd av disharmoni mellan oförenliga eller motstående personer, idéer eller intressen, en sammanstötning."
(The Free Dictionary)

"En mental kamp som uppstår av motstridiga krav eller impulser"
(Dictionary.com)

"Friktion eller motstånd som resultatet av faktiska eller upplevda skillnader och oförenligheter. Konflikter kan ha såväl negativa som positiva egenskaper."
(BusinessDictionary)

 


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.