Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning > NLP > Organisationer > ITA

ITA - The International Trainers Academy

ITA, eller International Trainers Academy of Neuro-Linguistic Programming som det fulla namnet är, grundades år 2005 av John Grinder, Carmen Bostic St Clair och Michael Carroll.

Om grundarna av ITA

John Grinder räknas tillsammans med Richard Bandler till grundarna av NLP i sin helhet. Carmen Bostic St Clair är en före detta lärare som idag utbildar ledare runt om i världen inklusive högre verkställande chefer och även har skrivit en bok om NLP och dess kommande utveckling.

Michael Carroll har skapat ett flertal NLP-processer, drivit företag och föreläser regelbundet.

Mission

ITA:s uttalade mission är att "kontinuerligt utveckla kvaliteten på den NLP-utbildning som erbjuds till allmänheten genom att se till de tränare som är medlemmar själva har fått den högsta kvaliteten på NLP Trainers Training och att medlemmarna åtar sig att kontinuerligt utveckla och förbättra sina färdigheter inom NLP.

Färdigheter för en NLP Practitioner

ITA har sammanställt en lista med färdigheter som de förväntar sig att en certifierad NLP Practitioner skall ha tillskansat sig. Hela listan finns att läsa på deras hemsida (se länk nedan) under ITA Standards > Practitioner Competencies.

Utformning av utbildning

Enligt deras hemsida godtar ITA två olika format på en godkänd NLP-practitioner utbildning. Antingen 13-14 dagar uppdelat på 2-4 moduler eller som en 8-dagars intensivkurs med omfattande förberedande studier innan.

Mer om ITA och NLP

Om man går en NLP Practitioner utbildning godkänd av ITA och sedan vidareutbilda sig till NLP-utbildare så genomförs dessa träningar i England så vitt vi erfar.

ITA:s hemsida kan du läsa mer om organisationen och dess verksamhet.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.