Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning > NLP > Utbildning

Utbildning inom NLP

Medan det finns ett stort antal olika utbildningar som influeras av NLP i större eller mindre omfattning, så finns det några huvudsakliga typer av NLP utbildning som åtminstone till namnet och delvis till utformningen är gemensamma för flera olika kursarrangörer och certifierande organisationer.

NLP Practitioner

Grundutbildningen inom Neuro-Lingvistisk Programmering kallas oftast för NLP Practitioner. Den kan variera i längd hos olika organisationer och leverantörer, men en vanlig omfattning är cirka 130 timmar utspridda på flera moduler eller tillfällen.

NLP Master Practitioner

Efter att man gått grundutbildningen kan man sedan gå NLP Master Practitioner för att få mer djupgåender färdigheter och kunskaper. Vanligen likvärdig kurslängd som för NLP Practitioner.

NLP Trainer

Om du själv vill arbeta med att hålla utbildningar inom Neuro-Lingvistisk Programmering så är NLP Trainer steget för dig. Ibland kallas det också NLP Trainers Training eller motsvarande. Ett vanligt format för denna typ av utbildning är mellan 14-20 dagar.

Övriga utbildningar inom NLP

Sedan finns det flera olika typer av utbildning inom NLP som är specifika för en certifierande organisation eller leverantör. Till exempel NLP Practitioner Coach, NLP Master Coach, NLP Master Trainer med flera.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.