Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning > NLP > Organisationer - certifiering

NLP Certifiering - olika organisationer

Bakom varje utbildning i NLP som du hittar på marknaden finns det alltid (nästan) en internationellt certifierande organisation. Det vill säga den organisations riktlinjer som den som håller utbildningen utbildat sig enligt.

Det finns ett flertal olika organisationer inom NLP som erbjuder certifiering. Det kan ibland upplevas som förvirrande att veta vilken organisation man skal välja.

Vi ger här en lista över de vanligaste organisationerna för certifiering inom NLP samt en kort sammanfattning om respektive organisation.

Organisationer för certifiering inom NLP

INLPTA - International NLP Trainer Assocation

Grundades 1993 och är representerad på alla fem kontinenterna. INLPTA kräver minst 130 timmars träning med en INLPTA ansluten tränare för certifiering som NLP Practitioner. Ställer krav på både färdigheter och teoretisk kunskap. Ledorden är professionalism, kvalitet, etik. Samarbetar i Sverige med INLPTA Scandinavia.

Läs mer om INLPTA

Society of NLP - The Society of Neuro-Linguistic Programming

Grundades 1978 och var den första organisationen att certifiera inom NLP. Minimikravet för certifiering är idag 7 dagars träning, motsvarande cirka 50 timmar, för certifering på grundnivå. Organisationen startades av Richard Bandler som räknas som en av de två ursprungliga grundarna av NLP. Vid våra egna eftersökningar hade vi svårt att hitta en egen hemsida för Society of NLP som klart tydliggör deras certifieringskrav.

Läs mer om Society of NLP

INCLP - International Community of NLP

Grundades år 2006 och lyftar fram de tre principerna kunskap, färdighet och handling. Minimikrav på 120 timmars NLP-träning fördelad över minst 15 dagar för certifiering. Har en uppsättning standards och etiska principer som varje medlem i organisationen måste godta.

Läs mer om ICNLP

INLPO - International NLP Organisation

Tillhandahåller certifierande riktlinjer på tre olika nivåer, Practitioner, Master och Trainer, med mellan 120-130 timmars utbildningskrav. Listar också etiska riktlinjer. Oklart vem som grundade organisationen och när. Hemsidan saknar kontaktuppgifter såsom telefon och adress.

Läs mer om INLPO

ITA - The International Trainers Academy

Startades officiellt 2006 av bland andra John Grinder som räknas som en av de två ursprungliga grundarna av NLP. Fokuserar enligt sin hemsida mer på färdigheterna som den NLP-certifierade behärskar än formatet på träningen. På deras hemsida anges exempel på två format på utbildning som de godtar, antingen 13-14 dagar över 2-4 moduler eller 8 dagars intensivkurs med omfattande förberedande hemstudier innan.

Läs mer om ITA

Ytterligare hjälp att välja NLP-utbildning

När du ska välja organisation, kan du förutom ovanstående information även vara hjälpt av att ställa dig följande frågor.

  • Vill du hålla dörren öppen för att någon gång i framtiden fortbilda dig inom NLP?
    Bara för att en organisation är mindre och kanske startad av utbildningsarrangören själv, behöver det inte säga något om kvaliteten på själva utbildningen.

    Däremot kan det begränsa dina möjligheter till fortbildning.

    Flera av större organisationerna ger möjlighet att gå deras fortbildning så länge din grundutbildning skett enligt internationell standard.

  • Är meritvärdet viktigt, det vill säga hur det ser ut på din CV?
    Om du går en kurs som är certifierad enligt någon av de större internationella organisationerna kan det underlätta för någon som studerar din CV att känna igen din utbildning.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.