Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning > NLP > NLP Practitioner

NLP Practitioner

Grundutbildningen inom NLP, Neuro-Lingvistisk Programmering, kallas för NLP Practitioner.

Det är en utbildning för dig som utveckla ditt ledarskap, kommunicera på ett bättre sätt och förbättra dina relationer. Du får även möjlighet att bearbeta begränsningar, sätta och nå resultat och lära dig att hjälpa andra att lyckas.

Det finns flera olika organisationer som certifierar dig internationellt inom NLP och därför kan längden på utbildningen variera något. Ett vanligt format för NLP Practitioner är 12-15 dagar uppdelade på 2-5 moduler.

Vad du lär dig under NLP Practitioner

Du får möjlighet att utveckla dina färdigheter och kunskaper gällande till exempel:

  • att bryta dina egna negativa tillstånd och istället utforska och skapa dina egna optimala tillstånd som hjälper dig att åstadkomma det du vill i livet,
  • att läsa av andras sätt att kommunicera, både på mikronivå och makronivå,
  • att ställa frågor som på ett precist och snabbt sätt ger dig den information du har behov av,
  • att genom en mental och kroppslig målprocess utforska och skapa dina mål,
  • att identifiera och bryta dina negativa övertygelser,
  • att upptäcka vilka sinnen du själv och andra föredrar att använda vid inlärning och strukturering av sina tankar,
  • att påverka andra människor på ett positivt sätt.

Avslutningsvis om NLP Practitioner

NLP Practitioner är första steget inom NLP och ger dig tekniker, modeller och verktyg som hjälper dig i kommunikationen med andra och med dig själv. Du får också möjlighet att må och fungera bättre i livet.

Utbildningen inom NLP Practitioner kan du ha nytta av både personligen och professionellt i ditt arbete. Det exakta innehållet i utbildningen kan också variera något beroende på vilka kursledare/arrangörer det är av utbildningen och vilken organisation som är certifierande.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.