Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning > NLP > Organisationer > INLPO

INLPO - International NLP Organisation

Den certifierande organisationen INLPO, International NLP Organisation, framhåller ett antal standarder och etiska riktlinjer för certifiering.

Syftet med organisationen är att förena och tillhandahålla en generell standard för utövande av Neuro-Linguistisk Programmering, NLP, samt att vara en försäkran om kvalitet för alla som söker coaching eller certifierande utbildning inom NLP.

Mer information om INLPO

På organisationens hemsida finns ingen information om när organisationen startades eller av vem. Enligt NLP.se startades organisationen år 2006. Vid vår sökning så är domännamnet inlpo.com registrerat på George Living som enligt vidare sökning är bosatt i Malmö och arbetar aktivt med Neuro-Lingustisk Programmering med titeln NLP Trainer.

Organisationens etiska riktlinjer innefattar bland annat att alla skall behandlas som lika värda, att medlemmar åtar sig att kontinuerligt utvecklas som människor och uppgradera sin kunskap inom ämnet.

Krav för certifiering inom NLP

Organisationen har satt upp riktlinjer för certifiering på tre olika nivåer, Practitioner, Master och Trainer. Varje nivå innefattar ett antal krav på kunskap och kompetens.

Det tidsmässiga kravet för certifiering som NLP Practitioner är minst 120 timmars formell träning med en certifierad NLP Trainer.  För Master och Trainer minst 130 timmar.

Inga kontaktuppgifter på hemsidan

INLPO:s hemsida finns ingen uppgift om antal certifierade deltagare eller utbildare.

Där finns heller ingen kontaktinformation utskriven såsom adress, telefonnummer eller dylikt. Den enda möjliga kontaktvägen är ett formulär eller en mailadress.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.