Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning > NLP > Organisationer > ICNLP

ICNLP - International Community of NLP

Den certifierande organisationen ICNLP, International Community of NLP, startades år 2001 av Lars-Eric Uneståhl och Joseph O'Connor.

Lars-Eric Uneståhl är känd som författare och för att till stora delar utvecklat Mental Träning i Sverige och utomlands. Joseph O'Connor är en av de mer internationell kända NLP-utbildarna i världen.

Riktlinjer, etik och normer för utbildning

Genom ICNLP certifieras tre olika utbildningar, NLP Practitioner, NLP Master Practitioner och NLP Trainer. Certifieringarna gäller både i Sverige och internationellt.

Inom International Community of NLP har man tagit fram ett antal etiska regler och regler för utbildningsstandard för att möjliggöra att jämföra olika utbildningar. Genom detta har du möjlighet att välja att vidareutbilda dig internationellt hos olika kursarrangörer.

Förutom en mall av riktlinjer, etik och normer för genomförande av certifieringsutbildningar inom NLP, erbjuder ICNLP också till exempel kursmaterial och tränarinstruktioner.

Krav för internationell certifiering inom NLP

Riktlinjerna för certifiering enligt organisationens standard täcker tre huvudsakliga områden; kunskap, kompetens och handling.

Kunskap innebär metakognition och kunskap på lämplig nivå, kompetens betyder den kompetens som behövs för att uppnå önskat resultat och handling innefattar personlig utveckling.

Det tidsmässiga kravet är att samtliga tre utbildningar omnämnda ovan omfattar minst femton dagar vardera och samtidigt består av minst 120 timmar utbildning/träning (lunchraster är ej medräknade).

Mer om ICNLP och NLP

I skrivande stund finns 15 stycken certifierade NLP Trainers listade på organisationens hemsida och 1 NLP Practitioner.

ICNLP:s hemsida kan du läsa mer om organisationen och dess verksamhet.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.