Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning > NLP > Bakgrunden

Bakgrunden till NLP

Historien bakom NLP, Neuro Linguistic Programming, kan sägas starta i Kalifornien i USA i början av 1970-talet. En av grundarna till NLP, Richard Bandler, var då en ung student som inte upplevde att han fick ut så mycket av sina studier i psykologi som han önskade. Under överinseende av en av universitets lärare, John Grinder, den andra personen som räknas som grundare till NLP, började han själv istället undervisa andra studenter i gestaltterapi.

I begynnelsen av NLP

När Richard undervisade kopierade han mycket vad han lärt sig av Fritz Perls, grundare av gestaltterapi, och gjorde som denne hade gjort och sagt. Med hjälp av Johns närvaro som observatör började de två snart fascineras av vad som fungerade och vad som inte fungerade effektivt när det gällde att skapa förändringar.

De studerade vilken grammatik som kom att orsaka förändring och detta påverkade också utformingen av NLP. De kom fram till att det inte var tillräckligt att göra som andra framgångsrika personer gjorde eller sa. Man behövde också tillägna sig deras inre strategier likaså. Bandler och Grinder fortsatte att studera flera framgångsrika personer inom området personligt förändringsarbete och observerade både deras verbala och icke-verbala kommunikation.

Neuro Linguistic Programming tar form

De kom fram till begreppet modellering, att på ett systematiskt sätt tillägna sig en framgångsrik persons inre och yttre strategier eller mentala och fysiska strategier om man så vill. Modellering i NLP innebär att man lägger annan persons tankemönster eller tankestrukturer till sina egna. Detta är också en del av de grundantaganden som inom denna metod.

Ytterligare personer som Bandler och Grinder studerade i skapandet av NLP och Neuro Linguistic Programming var bland annat Virginia Satir, Milton H Erickson, Gregory Bateson och Paul Watzlawick.

Användningsområden för NLP

Från början användes Neuro Linguistic Programming mest som komplementerande inom olika terapinriktingar. På senare år har NLP kommit att användas inom bland annat utbildning, sport, hälsa, försäljning, ledarutveckling, föräldraskap och organisationsförändringar.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.