Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning > NLP > Grundantaganden

Grundantaganden inom NLP

Inom NLP finns ett antal grundantaganden. Dessa nyttjas inom NLP med syfte att skapa ett effektivt beteende hos den som tillämpar dem. Här följer några av dessa antaganden.

Några grundantaganden i NLP

Kartan är inte detsamma som verkligheten.
Bakom samtliga beteenden finns en positiv intention.
Vi besitter alla de resurser vi behöver.
Det existerar inga misslyckanden - bara respons.

Fler av grundantagandena kopplat till NLP

Att ha ett val är att föredra framför att inte ha något val överhuvudtaget.
Det förflutna är inte liktydigt med framtiden, såvida du inte lever där.
Meningen med kommunikation är responsen du får.
Kropp och sinne är delar av ett och samma system.

Ytterligare antaganden inom NLP

Var och en är ansvarig för sina egna tankar och för sina egna känslor och därmed även för sina egna resultat.
Genom att modellera en framgångsrik prestation uppnår vi mästerskap.
Om du inte får den respons du önskar, se till att göra något - vad som helst - annorlunda.
Kvaliteten på mitt liv är lika med kvaliteten på mina känslor.

Avslutningsvis

Dessa antaganden utgör också en del av en bakgrund till NLP. Dessa får du möjlighet att bland annat bekanta dig med på utbildningen NLP Practioner. Det är en grundläggande utbildning som oftast genomförs i flera omgångar över en längre tidsperiod. Till exempel fem sammanhängande dagar vid flera olika tillfällen. Practioner är ett engelskt ord som översatt till svenska betyder utövare. Som NLP utövare räknas en person som utövar dessa grundantaganden, till exempel i sin ledarskapsutveckling.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.