Guide till motivation

Lära känna drivkrafter

Ta dig tid att lära känna och förstå dina medarbetares drivkrafter. Vissa drivs av att få driva mot mål, andra av att skapa struktur och ordning, andra av att skapa välmående för andra, andra av att tillåtas vara flexibla i sitt arbete.

Ett utmärkt hjälpmedel för att åskådliggöra människors olika drivkrafter, samtala om dessa och öka förståelsen sinsemellan, tycker vi är SDI®, Strength Deployment Inventory. Vi har egen avdelning om SDI® här på websajten och du kan även läsa mer på den officiella svenska sajten eller den amerikanska.

Om SDI® och belöning

Kortfattat kan man säga att det enligt teorin bakom SDI® finns 7 olika drivkrafter som vi människor har och mötet med andra människors drivkrafter kan antingen skapa ökad motivation, till exempel genom igenkänning, eller minskad motivation, till exempel genom svårhanterade konflikter.

Hur vi belönar en person är också avgörande för dennes motivation. En person som drivs av att hjälpa och stödja andra kanske inte motiveras av att få ett eget kontorsrum eller en egen parkeringsplats med sitt namn på, medan det skulle kunna en utmärkt motivator för en person med en annan typ av drivkraft.

Mänskliga behov som drivkrafter

Ett annat perspektiv på drivkrafter är att titta på uppfyllandet av mänskliga behov. Enligt Anthony Robbins, en internationellt erkänd amerikansk föreläsare och coach, så finns det sex mänskliga behov. Arbetsuppgifter eller situationer som uppfyller tre eller flera av dessa behov kommer att öka personens motivation att fortsätta med de arbetsuppgifterna.

De fyra grundläggande behoven

De fyra grundläggande behoven är visshet, ovisshet, betydelsefullhet och samhörighet/kärlek.

Visshet betyder att vi har ett behov av kontroll, av veta vad som ska ske och när. Får vi för mycket visshet kan vi bli uttråkade och därför har vi också ett behov av ovisshet, av överraskningar och det oförutsedda.

Betydelsefullhet betyder att vi vill känna oss speciella, viktiga och sedda, erkända för våra prestationer. Blir för viktiga och speciella så är det lätt att vi förlorar kontakten med andra människor och därför har vi också ett behov av samhörighet och kärlek. Att höra till, att känna närhet och känna oss älskade.

Två bonusbehov

Sedan har vi två bonusbehov som kallas växande och bidragande.

Växande innebär behovet av att utvecklas, att lära oss nya saker och växa som människor. Bidragande innebär behovet av att bidra bortom oss själva, att ge och känna att vi fyller ett syfte i andra människors liv.

Se video med Anthony Robbins

I denna video talar Anthony Robbins bland annat om de sex mänskliga behoven. Han inleder med en del bakgrundsinformation först och kommer in på behoven en bit in i filmen.

Avslutningsvis

Att klargöra en annan människas drivkrafter med hjälp av en kartläggning som SDI® eller samtal kan vara avgörande för din förmåga att motivera dina medarbetare på ett bra sätt.

Exempel på frågor du kan ställa för att få fram en bild av en människas drivkrafter under ett samtal är:

  • Vad är viktigt för dig?
  • Vad driver dig?
  • Vad gör dig riktigt glad?
  • Om du har gjort något riktigt bra och jag skulle belöna dig, vad skulle du helst ha för belöning (be om flera exempel)?

Gå i aktion

  • Använd SDI® tillsammans med din grupp, antingen på egen hand om du är certifierad för det eller genom att ta in en extern konsult, och använd det som ett underlag för samtal och för att förstå varandras drivkrafter bättre.
  • Om du inte använder SDI® eller någon annan kartläggning, se till att skapa utrymme för samtal med dina medarbetare där ni talar om era drivkrafter, till exempel med hjälp av frågorna ovan.
  • Använd drivkrafterna du får fram på ett sätt så att du anpassar dina medarbetares arbetsuppgifter och belöningar efter dem, så får du motiverade medarbetare som är mer glada sig själva och presterar bättre.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.