Guide till motivation

Människor vill kunna påverka

I undersökning efter undersökning visas att den viktigaste faktorn till om man trivs på arbetsplatsen inte är en hög lön, utan möjligheten att påverka sin arbetssituation. Ge dina medarbetare möjlighet att påverka i stort eller smått.

Förändrad syn på hierarkier

Ett skifte från att göra saker av plikt till att göra saker baserat på lust har helt klart skett inom många organisationer och arbetsplatser. Detta går hand i hand med att kunna styra sitt arbete och sin arbetsdag i större utsträckning.

Ett ofta använt exempel är företaget Google som gått från framgång till framgång de senaste åren vad gäller tillväxt. Där får medarbetarna ägna 20 % av sin arbetstid till att arbeta med egna projekt. Inte projekt som organisationen beställt, utan helt egna projekt som medarbetarna vill syssla med. Dessa projektförlagda arbetstimmar har så småningom resulterat i flera av Googles mest framgångsrika produkter. 

Påverkan på arbetsmiljö och hälsa

Det finns flera studier och undersökningar gjorda på temat, bland annat kom ett team på Karolinska Institutet, under ledning av Magnus Svartengren, fram till att delaktiga medarbetare ger stora hälsovinster. Tre medarbetare på Institutet för Psykosocial Medicin kom också fram till att chansen att påverka sin arbetssituation är en nyckelfaktor när det gäller att undvika allvarlig stress.

Ett exempel från skolvärlden

Lampton School i västra London har genomgått en radikal förändring de senaste åren genom att både lärare och elever fått större möjlighet till aktivt ledarskap och fått möjlighet att påverka skolans utformning. Hand i hand med detta har skolans akademiska resultat gått från svaga resultat till utmärkta.

Eleverna får bland annat vara med och tycka till när det anställs nya lärare. Lärarna har i sin tur fått större befogenheter. Man stimulerar också aktivt de lärare som visar ledaregenskaper, både med tid och pengar. 

Om du vill läsa mer om Lampton School kan du göra det i artikeln i Chef och Ledarskap.

Dan Pink om självstyre

Dan Pink var tidigare talskrivare för Al Gore och frilansar numera med syftet att skapa en "revolution för höger hjärnhalva" inom karriärplanering och företagande.

I nedanstående film hämtad från TED.com talar han om motivation. Hela filmen är sevärd och 12:45 in i filmen talar han om "autonomy" eller självstyre, möjligheten att påverka.

Gå i aktion

  • Reflektera över ditt ansvar och dina befogenheter. En vanlig situation för många mellanchefer eller teamledare är att de har en lång lista med ansvar och en kortare lista med befogenheter. Tala med din närmaste chef om detta.
  • Se över hur du aktivt kan delegera ledarskap och inflytande till ditt team. Ha ett samtal med ditt team om vad ni kan förändra för att öka delaktigheten och inflytandet på ett bra sätt. Se bara till att du haft samtalet med din chef innan, så du vet vilka ramar ni har att röra er inom.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.