Guide till motivation

Utbildning och utveckling för nya möjligheter

En bra utbildning kan ge dig nya perspektiv och intryck. Välj kurs med omsorg, fråga dig varför du verkligen vill gå en kurs och hitta det som matchar dina behov. Ta in referenser från tidigare deltagare och skapa utrymme att fokusera på kursen.

Stöd att komma vidare

Ibland når vi platåer i vårt ledarskap. Situationer där vi har utvecklats under en period, men där det nu känns som vi inte utvecklas lika snabbt eller kanske inte alls. Vi upplever det som att vi kört fast eller inte känner inspiration.

Då kan det behövas lite input utifrån för att få nya intryck, ny kunskap och nya nätverk som kan hjälpa dig till nästa nivå i ditt ledarskap. En kurs i ledarskap kan vara ett utmärkt tillfälle för detta.

När vi avsätter resurser i form av vår värdefulla tid och vår organisations pengar är det förstås viktigt att kursen vi går upplevs som värdefull för oss. Här följer några saker att tänka på när du väljer din utbildning.

Tips när du väljer ledarskapskurs

 • Avsätt tid till att klargöra vad du egentligen vill ha ut av utbildningen? Vad är det som du vill utveckla eller förändra? Det kan vara en god idé att be om feedback från dina kollegor gällande vad de upplever att du behöver utveckla. 
 • Har du en mentor för ditt ledarskap att bolla med kan det vara till stor hjälp, det kanske finns andra externa bollplank att få utbildningsrådgivning av? 
 • Om du beställer din kurs direkt av en arrangör utan att gå via en förmedling som redan tagit in referenser och kvalitetssäkrat en viss kurs, så är det en bra idé att be om minst tre referenser i form av tidigare deltagare som du kan kontakta. Det hjälper dig att få en bra bild av ledarskapskursen och av arrangören av densamma.
 • När du väl har valt en ledarskapskurs, var noga med att planera in tid för den i din kalender. Tala om för dina medarbetare att du är i väg då och gärna vill kunna fokusera på kursen så att medarbetarna inte väntar sig att du ska gå att nå hela tiden under kursen via telefon eller mail. Berätta för dina kollegor hur din tillgänglighet kommer att vara under utbildningen. 
 • Kolla med arrangören av kursen, de kan ofta svara på hur mycket av ditt ordinarie arbete, om något, som är rimligt att hinna med under kursen.
 • Ta reda på om det ingår någon form av uppföljning i ledarskapskursen? Det kan vara ett samtal med någon av ledarna för kursen eller en återträff. Om det inte gör det, planera in egen tid för att se tillbaka på kursen, att reflektera över kursmaterialet och dina anteckningar. Se till att ha den tiden inplanerad redan innan du reser till kursen, annars är det lätt hänt att det inte blir av.
 • Effekten av kursen kommer att öka kraftigt om du gör en kort repetition av kursen vid flera tillfällen - direkt efter kursen, en vecka efter och slutligen en månad efter kursen, för att riktigt ta till dig all kunskap och landa i det nya. 

Tveka inte att kontakta oss om vi kan hjälpa till

Vi har lång erfarenhet av ledarskapskurser i olika former och är vana vid att fungera som vägledare i ditt utbildningsval. Tveka inte att kontakta oss om du vill ha hjälp att, i vår oberoende och kvalitetsäkrade förmedling, hitta en utbildning som passar dig.

Gå i aktion

 • Skriv ner vad du önskar ha ut av din kurs.
 • Hitta en passande kurs, via tips från kollegor, sökning på Internet eller läs mer om ledarskapsutbildning här på sajten eller sök efter kurser på UGLkurser.se. Du kanske också vill gå en kurs online på distans.
 • Planera in tid i din kalender för kursen samt för egen eller arrangerad uppföljning efter.
 • Njut av ditt ledarskap!

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.