Guide till motivation

Andra gör inte som du säger

Det är med oss vuxna som med barn. Vi gör oftast inte som någon säger, utan som de gör. Motivera dig själv (tips; se tidigare punkt 1-8), fyll dig själv med energi och motivation så kommer ditt budskap att landa i bättre jord hos dina kollegor.

Ett känt citat, härlett till Mahatma Gandhi, säger: "Var den förändring du vill se i världen". Ofta lägger vi mycket energi på att försöka ändra på andra och mindre på att ändra oss själva.

En inskription på en gravsten

Det finns en ofta berättad historia om inskriptionen på en gravsten tillhörande en biskop som ligger begravd vid Westminster Abbey i London:

"När jag var ung och fri och min fantasi inte hade några gränser, drömde jag om att förändra världen. I takt med att jag blev äldre och visare, upptäckte jag att världen inte skulle förändras, så jag minskade mina ambitioner något och bestämde mig för att endast ändra mitt land.

Men, det också, verkade omöjligt.

När mina hår började gråna, i ett sista desparat försök, nöjde jag mig med att ändra endast min familj, men ack, de ville inte alls vara med om det.

Och nu när jag ligger här på min dödsbädd, inser jag plötsligt: Om jag bara hade förändrat mig själv först, så hade jag genom att vara en förebild kunnat förändra min familj.

Genom deras inspiration och uppmuntran, hade jag sedan kunnat förändra mitt land, och vem vet, jag kanske till och med hade förändrat världen."

Ytterligare ett synsätt

För att ytterligare fylla på ovanstående, har någon också sagt: "Dina handlingar talar så ljudligt att jag inte hör vad du säger".

Agera

  • Om någon i din omgivning, medarbetare eller familjemedlem inte beteer sig som du önskar, börja med att fråga dig själv: "Vad gör jag som bidrar till detta?". Fråga också dig själv: "Vad kan jag sluta med för att bidra till att förändra detta?" eller "Vad kan jag börja med för att bidra till att förändra detta?"
  • Ibland är det lätt att skylla på andra för att slippa ta ansvaret själv. Alla har vi säkerligen gjort det någon gång. Ta en ärlig titt i spegeln och börja med dig själv först. Bli en förebild och ledare - istället för någon vars ord snart ekar tomt i korridorerna.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.