Guide till motivation

Den stora bilden

Saker och ting får mening i ett större sammanhang. Att förmedla din och organisationens större vision för vad ni vill skapa i världen och få medarbetarna att förstå den bilden och ta den till sig är A och O inom motivation.

En extra bonus är såklart om medarbetarens egna drivkrafter, värderingar och mål i livet är i harmoni med organisationens större vision. Det kommer av naturliga skäl att öka dennes motivation ytterligare.

En händelse som spräckte fördomar

Markus Amanto, VD för Altaleda, berättar om en händelse under sin tidigare karriär som ledarskapskonsult som gjorde honom ödmjuk:

"Jag höll en utbildning tillsammans med en kollega och en av sakerna vi skulle avhandla var motivation. En av männen i lokalen var en äldre herre, uppenbart en praktiskt lagd man som var van att hugga i med händerna. I någon fördomsfull vrå i min hjärna tänkte jag för mig själv att han troligen inte skulle ha så mycket att bidra med när det teorier och kunskap kring motiverande ledarskap. När dagen var slut var det han som hade lärt mig något.

Han förklarade att han inte hade några problem med att motivera sina 'gubbar' i hans arbetslag på värmeverket där de jobbade. Då vi frågade hur han betedde sig för att motivera dem sa han 'när jag kommer in på morgonen så säger jag till dem; nu behöver invånarna i den här staden oss, de fryser och det är vårt jobb att se till de blir varma'. Sedan var det inga problem med att få fart på arbetslaget.

Efter den  upplevelsen är jag betydligt mer vaksam både på mina egna fördomsfulla tankar och på vikten av att förmedla den stora bilden, sammanhanget och syftet som vi verkar i."

Historien om de tre stenhuggarna

I video nedan berättar Markus Amanto historien om de tre stenhuggarna och vad de kan lära oss om motivation.

Gå i aktion

  • Tydliggör din organisations vision för dig själv först. Se till att den blir levande för dig och inte bara en pappersprodukt. Peppra din närmaste chef med förtydligande frågor och kan han eller hon inte svara, gå till hans eller hennes chef.
  • Tydliggör din egen vision i livet. Vad är ditt högre syfte? Om det känns som en överväldigande fråga, kan du börja med vad som gör dig glad? Verkligen glad i livet? Vad vill du bli ihågkommen för när dina dagar här på jorden är till ända?
  • Samla ditt team och förmedla din organisations vision på ett lättförståeligt (och vid det här laget förhoppningsvis engagerat sätt). Uppmuntra till frågor och diskussion.
  • Uppmuntra medlemmarna i ditt team att fundera över sina egna mål och önskemål i livet och hur det överenstämmer (eller inte) med organisationens vision. Det är vanligt att människor inte alls har funderat över dessa "större frågor" så det bör finnas gott om tid att gå hem och fundera, samt om ni väljer att dela egna livsmål bör det finnas en tydlig riktlinje om frivillighet i detta. Det är ytterst viktigt att ingen känner sig bedömd här, kan du skapa den atmosfären är det ett gyllene tillfälle att lära dig mer om dina kollegor som kommer underlätta för dig att i ditt ledarskap skapa största möjliga förutsättningar för deras framgång.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.