Guide till motivation

Vi drivs av välbehag och obehag

Vi motiveras av två olika saker, önskan att uppnå välbehag och önskan att undvika obehag. Av de två är viljan att undvika obehag starkare. Skapa morötter, men måla också upp de jobbiga konsekvenserna om det inte blir gjort.

Varför vi inte förändrar

När vi inte gör en förändring i något sammahang så bottnar det egentligen två sammanhängande faktorer.

För det första, vi associerar mer smärta eller obehag med att göra en förändring än vad vi gör med att behålla saker och ting som de är (så kallat passifierande obehag).

Låg motivation att förändra Hög motivation att förändra
Passifierande obehag Motiverande obehag
Passifierande välbehag Motiverande välbehag

Dessutom associerar vi inte tillräckligt med välbehag med att göra förändringen, utan kopplar istället ihop mer välbehag med att behålla saker och ting som de är (så kallat passifierande välbehag).

För att åstadkomma en förändring behöver vi associera mängder med obehag (så kallat motiverande obehag) med att behålla saker och ting som de är. Dessutom behöver vi se till att associera massor med välbehag, njutning eller glädje med att göra förändringen (så kallat motiverande välbehag).

Ett exempel

Säg att du röker och har flera gånger sagt att du vill sluta röka, varför gör du inte det? För att du associerar välbehag med rökandet, till exempel att det ger en avslappnande känsla när du känner cigaretten mot dina läppar och nikotinet i dina lungor, samt att du associerar en massa obehag med att sluta, som till exempel abstinenser, skakningar eller att förlora det sociala umgänget med de andra rökarna.

Hur sluta? Genom att göra en lång (och då menar vi lång) lista med alla obehag du får av att röka, till exempel igensatta lungor, förhöjd cancerrisk och möjligheten att du missar tio år av dina barns liv för att du dör i förtid. Samtidigt gör du en lång lista på välbehag du får av att sluta, som till exempel mer pengar över som du kan spendera på annat, du slipper stå ute och frysa på frostiga vinterdagar och så vidare.

Använd fantasin

Sedan är också en nyckel att du använder din fantasi till att verkligen leva dig in i din lista av konsekvenser, upplev obehagen och välbehagen så som att de är verklighet i dag, kanske behöver du blunda för att verkligen göra det.

I dragkampen mellan logik och fantasi så vinner fantasin på knock-out i tredje ronden. Det gäller att aktivera känslan och upplevelsen av saker för att åstadkomma förändring.

Gå i aktion

  • Om det är ditt team du vill åstadkomma mer motivation eller en förändring med, ha ett möte där ni listar först vad ni får ut av att behålla det som det är idag (passifierande välbehag) och vad ni associerar för jobbiga saker med att förändras (passifierande obehag). Lista sedan tillsammans alla jobbiga saker som kan bli konsekvensen framöver om ni behåller saker som de är (motiverande obehag) och alla fördelar ni kan få ut av att göra en förändring (motiverande välbehag). Ta sedan lite tid att verkligen göra de motiverande obehagen och motiverande välbehagen verkliga genom att till exempel diskutera dem livligt och i detalj.
  • Om det är en enskild medarbetare eller dig själv det rör sig om, gör samma sak fast i enrum.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.