Guide till motivation

6. Sätt mål för att skapa gap

Gapet mellan vad som är idag och vad som kan vara i morgon får oss att gå framåt. Sätt mål som skapar stimulerande gap, undvik för lätta mål som leder till för små, icke-motiverande gap och för utmanande mål som känns överväldigande för medarbetaren.

Mycket skrivet om mål

Det finns spaltmetrar av böcker skrivna om att sätta mål och hur man gör det på ett bra sätt. Det finns också mycket skrivet online om att sätta mål. En av grundtankarna med att sätta mål är just att skapa ett gap som får oss att röra på oss i en viss riktning.

Tillgång till utvärdering och utveckling

En annan funktion som mål ger upphov till är att de ger oss åtkomst till processen för utvärdering och förbättring. Genom att tidssätta ett mål skapar vi en punkt då vi kan stanna upp och se tillbaka, oavsett om vi uppnådde målet eller ej.

När vi tittar tillbaka på tidsperioden mellan målets sättande och själva slutdestinationen kan vi utvärdera i förhållande till det satta målet och dra lärdomar som leder till förbättring och utveckling.

Formel för att sätta mål

Som sagt, det finns mycket skrivet om mål, men här är en snabb checklista som ofta används vid målsättning. Fråga dig själv om ditt mål är SMART?

S - Specifikt (tydligt, konkret)
M - Mätbart (går det att mäta så ni kan utvärdera?)
A - Attraktivt (är gapet tillräckligt stort? Känns det kul att arbeta mot detta mål?)
R - Realistiskt (är gapet för stort? Går målet att uppnå? )
T - Tidssatt (finns det en tid eller datum satt för målets uppnåelse?)

Fotnot: Just det mittersta A:et har ibland fått stå för olika saker i dennan formel. Ibland används Antecknat för bokstaven "A" istället, för att poängtera vikten av att målet är nedskrivet. Att ha satt det i skrift gör det mer konkret, mer verkligt och mer motiverande. Ytterligare andra använder Accepterat, för att betona vikten av att alla köpt in på målet och accepterat det.

Målet är delaktighet

Att göra dina medarbetare delaktiga i målsättande så långt som möjligt är av yttersta vikt. Ett mål som man själv varit med om att utforma, kan öka motivationen radikalt.

Om ni är ovana vid att sätta mål, se till att börja med små gap, små mål.

Fira

Se till att fira ordentligt när ni uppnår ett mål, oavsett dess storlek. Det skapar positiva associationer till och tenderar öka motivationen att nå nya mål.

Om ni inte når ett mål, se det som ett ypperligt tillfälle att lära er något nytt som ni kan ha användning av.

Agera

  • Använd SMART-formeln och sätt mål för dig själv, stora och/eller små.
  • Gör samma sak med ditt team.
  • Kom ihåg utvärderingen och firandet, båda är stora nycklar till framgång med motiverande målsättning.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.