Guide till motivation

Se dina medarbetare

Alla har vi en längtan efter att bli sedda. Ta dig tid att uppmärksamma dina medarbetare, ge dem uppskattning, tid och feedback. En människa som känner sig sedd är en motiverad och trygg människa.

Doktor Glas

Hjalmar Söderberg skrev 1905 i "Doktor Glas" följande ord om mänsklig bekräftelse:

"Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst."

Bekräftelseskalan

Människor som inte känner sig bekräftade och sedda kan hitta på de mest besynnerliga saker för att få uppmärksamhet och bekräftelse.

Ett sätt att belysa vårt behov av bekräftelse och uppmärksamhet är följande skala:

Skala för bekräftelse

Allra helst vill vi få bekräftelse för den vi är (+ÄR), alltså längst till vänster på skalan. Går inte det så sätter vi igång och presterar för att få uppmärksamhet och bekräftelse (+GÖR).

Får inte heller nu den uppmärksamhet vi önskar så slutar vi göra saker (-GÖR), till exempel lämnar inte in rapporten i tid, kommer inte till mötet och så vidare, för att på så sätt få en reaktion ("ingiva någon slags känsla") och den bekräftelse vi längtar efter.

Funkar inte heller det så bestämmer vi oss för att sluta vara (-ÄR), vi blir en icke-identitet, någon vi egentligen inte är. Vi kanske går med i ett gäng eller motsvarande som en sista utväg att få bekräftelsen vi söker.

Vad händer i avsaknad av bekräftelse

I videon nedan berättar Markus Amanto historien om en stam i Afrika och vad de kan lära oss om vikten av mänsklig bekräftelse.

Gå i aktion

  • Bekräfta dina medarbetare genom att se dem, ge dem feedback för stora och små saker de gör.  Det kan vara både sådant som gör dig glad och sådant som gör dig ledsen eller irriterad.
  • Se till att varva uppskattande feedback rörande sätt de är på, till exempel "jag upplever dig som omtänksam och det gör mig glad", med feedback på beteenden som du uppskattar eller inte uppskattar.
  • Var uppmärksam på beteenden då människor slutar göra saker eller beteer sig på sätt som motsvarar -GÖR på skalan. Det kan vara en signal till dig att du behöver ge dem mer uppmärksamhet och bekräftelse.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.