Guide till motivation

Att växa som människa

Det finns inget noll-läge. Antingen utvecklas vi eller så dör vi, så sakteliga. Ge dina medarbetare möjlighet att växa. På företaget Google får varje medarbetare ägna sig åt projekt de själva kommit på, under 20 % av sin arbetstid.

Inget status quo i växtriket

Det är med oss människor som det med växter. Det finns inget läge där saker och ting bara förblir som det är. Ständig förändring sker och om växter inte växer, så dör de så sakteliga. Det är en av naturens lagar.

Ge människor möjlighet att växa

Det finns olika organisationer som tillämpar detta med växande och utvecklande. Till exempel är Google kända för sin 20 %-tid där deras medarbetare får möjlighet att arbeta med sina egna projekt.

Det australiska företaget Atlassian har provat och använder en liknande modell för att stimulera och utveckla sina medarbetare.

Företaget 3M finns med på många topplistor över innovativa företag och har sedan 1950-talet haft sina egna varanter av 15 %-tid och 25 %-produktionsmål.

Den fantastiska kraften i nyfikenhet

Alla som har sett ett litet barn har också sett hur stark nyfikenheten är hos den lilla krabaten. Hur nyfikenheten driver honom eller henne att utforska sin omvärld, att utvecklas och växa. Att hålla nyfikenheten och upptäckarglädjen vid liv hos sina medarbetare och inom organisationen, borde vara en av de viktigaste uppgifterna för organisationer och dess ledare.

Gå i aktion

  • Fundera över vad du själv vill utveckla och hur du kan göra ditt eget arbete mer stimulerande och mer utvecklande. Välj saker som du kan påverka och om du inte tycker att du kan påverka det, ta upp det med din chef hur ni skapa förutsättningar för det tillsammans.
  • Genom att hålla ditt eget växande och din egen nyfikenhet levande blir du en förebild för dina medarbetare att följa.
  • Använd dina medarbetarsamtal eller andra tillfällen för att ta reda på vad dina medarbetare vill utveckla, vad de är nyfikna på.
  • Skapa utrymme där de kan få möjlighet att utveckla dessa delar av sig själva.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.