Ledarskapsutbildning

LedarskapsutbildningTotalSDI - Strength Deployment Inventory > Konflikthantering

Konflikthantering kopplat till TotalSDI ®

Ett grundperspektiv i konflikthantering är att under konflikt förändras ofta vårt beteende. Vi ändrar vårt beteende för att försvara vårt motiverande värdesystem och detta resulterar i en strävan att återvända till det uppskattade förhållningssättet.

När det gäller konflikthantering med hjälp av SDI® så kan till exempel en person med drivkraftern osjälvisk – vårdande, bli avsevärt mer direkt – styrande. När du studerar triangeln som du får fram efter att du fyllt i kartläggningen ser du början av pilen som utmärker beteende när allt fungerar och du känner dig tillfreds med dig själv och situationen. Pilspetsen visar det beteende du ändrar dig till när du möter motstånd och hamnar i konflikt.

Pilens längd och riktning i samband med konflikthantering

Längden och riktningen på den pil du får fram efter ifyllandet av kartläggningen har betydelse. Ju längre en pil desto mer synliga förändringar visar du troligen upp. Riktvärde för att en pil ska kallas lång är får du handledare i samband med ifyllandet, annars benämns den som kort. En kort pil innebör vanligtvis inte att du visar lika mycket utåt vad som pågår inom dig, det kan då vara svårt för omgivningen att tolka vad du känner. Detta kan vara en utmaning vid konflikthantering. En person med lång pil är tydligare i detta avseende. Inomboende känslor kommer då till uttryck tydligare för omgivningen att tolka in.

Pilen kan vara kort eller lång och peka i olika riktningar, men det finns ingen pil som är bättre eller sämre än någon annan. I samband med din egen ledarskapsutveckling kan detta dock vara en god insikt att besitta.

Inre och yttre konflikter

En viktig fråga att ställa i samband med konflikthantering är vad som ger upphov till konflikt för människor? Vilka orsaker till konflikt finns det?

Konflikter har omfattande konsekvenser på prestationen hos individer, grupper och slutligen organisationer.  TotalSDI tar upp konflikter på ett sätt som gör att personlig integritet kan upprätthållas och produktiva lösningar hittas som gör att relationer kan förbli intakta.

När vi observerar andra människors beteenden kan vi endast uppfatta vilka deras avsikter eller åsikter är. Vår uppfattning är färgad (bokstavligt i detta fall) genom vårt eget MVS. Ibland säger man att ”sanningen bor i betraktarens ögon”.

Det är dessa uppfattningar som orsakar inre konflikt och som kan leda till ett behov av konflikthantering mellan människor. Du kan lära dig mer om detta bland annat genom att delta i en SDI Certifiering, en kurs där du lär dig använda detta verktyg.

Mer om konflikthantering

Läs mer generellt om ämnet konflikthantering i denna artikel.

Aktuella kursdatum

Aktuella datum för certifiering i TotalSDI. Maximalt 12 deltagare per kurstillfälle. 

DatumPlatsPris 
12-14 nov 2019 + 04 jan 2019 Stockholm 28900 SEK Anmäl intresse

Övrigt

Logi (valfri) kostar 1500 SEK per natt för logi och frukost. Samtliga priser är exklusive moms.

Dag 1 kl 10:00-18:00, dag 2 kl 08:30-18:00, dag 3 kl 08:30-17:00 och dag 4 kl 09:00-17:00.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.