Ledarskapsutbildning

LedarskapsutbildningTotalSDI - Strength Deployment Inventory > Certifiering

TotalSDI Certifiering

SDI - Strength Deployment InventoryDenna utbildning är en TotalSDI Certifiering över tre plus en dagar (hette tidigare enbart SDI). Du får möjlighet att uppleva Teorin om relationsmedvetande och du får samtidigt värdefulla kunskaper att använda som ledarskap, konsult eller handledare.

Du lär dig hur RAT (Relationship Awareness Theory) och TotalSDI (Strength Deployment Inventory) hänger samman och hur det kan öka kvaliteten i ditt arbete med medarbetare eller kunder.

Under utbildningen får du det självförtroende och de resurser som gör att du kan börja använda TotalSDI direkt efter certifieringen.

Innehåll i TotalSDI Certifiering

Du lär dig under TotalSDI (tidigare enbart SDI) certifieringen att:

 • Identifiera de motiverande värdena bakom beteendet hos dig själv och andra,
 • förstå olika relationssätt och möjliga orsaker till konflikt,
 • välja kommunikation och beteende som stödjer ditt och uppmuntrar positiva relationer till andra,
 • känna igen beteenden hos som kan tyda på att de befinner sig i konflikt,
 • hantera konflikter med andra på ett sätt så att utkomsten blir tillfredsställande för alla,
 • känna igen styrkan bakom en uppenbar svaghet hos andra och hos dig själv,
 • avänvda de olika delarna i instrumentet utifrån gruppens behov,
 • använda ett flertal övningar som hjälper andra att förstå SDI-konceptet.
 • visualisera SDI-resultat för en grupp då den dynamiska triangeln,
 • använda resultatet från SDI för att förklara förändringen i motivation under konflikt,
 • koppla ihop dina kunskaper gällande SDI med andra ämnen du är intresserad av.

Under denna TotalSDI Certifiering får du också öva på att mellan det första och andra tillfället handleda TotalSDI i mindre grupper och träna på att hjälpa människor att förstå sina egna SDI-resultat.

Du blir certifierad i TotalSDI Självskattning, Feedback och Förväntningar, det vill säga i både det som tidigare kallades Nivå 1 och Nivå 2. 

Tillbehör som ingår under utbildningen

Från din TotalSDI certifiering får du med dig:

 • Handledarguide
 • Administratörsinloggning till TotalSDI Online.
 • Uppdateringar och material online
 • Användarinloggning till onlinebutik för beställning av instrument och tillbehör

Efter genomgången TotalSDI Certifiering får du också inbjudan till handledarseminarier en gång per år med erfarenhetsutbyte och utbildning gällande den senaste utvecklingen av instrumentet.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.