Intressemotsättningar finns överallt, konflikter är en del av utvecklingen och följer en viss logik och struktur.

Som ledare behöver du skaffa kommunikativa verktyg för att kunna leda konflikten mot en lösning och inte fastna i processen. 

En bra grund är att gå en UGL-kurs för att få en inblick i grupprocessen. Här lär man sig bland annat hur gruppen utvecklas och att det i vissa faser inträffar mer konflikter än andra. 

Konflikter i vissa faser av grupprocessen

När en grupp går igenom en grupprocess från att vara totala främlingar till att lära känna varandra, hitta sin plats i gruppen med tydliga regler och roller, så uppstår ibland mer gnissel och ifrågasättanden i gruppen. 

Ibland betyder konflikterna bara att er arbetsgrupp har nått en ny fas i grupprocessen.  

Lär dig mer om konflikthantering 

Att få en större självinsikt genom att utföra självskattningstest där du reflekterar över beteenden och värderingar, leder till en större förståelse kring hur du agerar i konfliktsituationer.

En större självinsikt ger dig möjlighet att göra mer medvetna val i en konflikt. 

Du blir medveten om värdesystem och reaktionsmönster i konflikter.

Strength Deployment Inventory, SDI®, som är ett sådant självskattningstest, talar om orsaker till konflikterkonfliktens förlopp eller hur du bättre kan  hantera konflikter. Inom SDI® talar man ofta om motiverande värdesystem som påverkar hur vi agerar, och detta kan ge dig en bättre förståelse för varför konflikter uppstår.

Du kan också lära dig mer om konflikthantering i distansutbildningen LEDARSKAPSSKOLAN

 

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.