Ledarskapsutbildning

LedarskapsutbildningSDI - Strength Deployment Inventory > Motiverande Värdesystem

Mer om Motiverande Värdesystem

Man kan förstår Motiverande värdesystem, MVS, om man ser oss som en vippdocka (tänk dig en rysk docka med rundad botten) med en vikt längst ner som gör att när man tippar den så ställer den sig upp igen av sig själv.

Vi kan också likna motiverande värdesystem vid vår drivkraft, det som får oss att ticka och gå, att kliva upp ur sängen på morgonen.

Styrkor - överdrivna styrkor

Varje MVS har styrkor. Styrkorna existerar om de av omgivningen upplevs som styrkor. Detta är oftast förknippat med en till viss grad anpassad användning.

I teorin kopplat till SDI® talar man inte om svagheter, utan istället om överdrivna styrkor. En överdriven användning av en styrka kan bli en så kallad svaghet om den inte uppskattas av omgivningen.

Till exempel; det Röda MVS:et (direkt – styrande) har en styrka i sitt beteende att just vara pådrivande, uppgiftsinriktad och kunna ta utmaningar. Om denna person emellertid överdriver dessa styrkor kan det upplevas som att personen kör över andra, inte bryr sig om andra och därmed hämma gruppen. Styrkan blir då till en svaghet, det vill säga en överdriven styrka. Detta kan vara till hjälp att vara medveten om, speciellt vid konflikthantering.

Uppskattat relationssätt - att förstå sig själv och sin omgivning

Utifrån vårt motiverande värdesystem trivs var och en bäst med relationssätt och omgivning som står i samklang med vårt egna motiverande värdesystem. Att förstå vilket relationssätt man själv har är en del av självinsikten, men om man även förstår och kan hantera andras preferenser ger det insikt om hur relationerna bäst kan förvaltas och en konflikt hanteras i sin linda. Var och en vill ju få sina behov tillgodosedda.

Vi börjar lära känna en annan person genom att notera hur ofta deras beteenden upprepas. För att förstå en annan person (orsaken varför en person uppför sig på det sätt de gör), behöver vi titta på deras motiverande värdesystem.

Ju bättre vi förstår hur en person tänker, varför de agerar och väljer de prioriteter de gör, desto större möjlighet har vi att samverka effektivt med den personen – och det gäller även oss själva. Detta är extra viktigt för vår ledarskapsutbildning. Vi är alla som isberg, toppen som visar sig över ytan påverkas till stor del av det som finns under ytan. Under denna ytan kan även finna olika orsaker till konflikt som är specifika för varje motiverande värdesystem. Sättet att uppnå denna förståelse är genom medvetenhet om det Motiverande värdesystem, det vill säga området under ytan, som fundamentalt påverkar det som finns ovanför ytan.

Aktuella kursdatum

Aktuella datum för certifiering i TotalSDI. Maximalt 12 deltagare per kurstillfälle. 

DatumPlatsPris 
12-14 nov 2019 + 04 jan 2019 Stockholm 28900 SEK Anmäl intresse

Övrigt

Logi (valfri) kostar 1500 SEK per natt för logi och frukost. Samtliga priser är exklusive moms.

Dag 1 kl 10:00-18:00, dag 2 kl 08:30-18:00, dag 3 kl 08:30-17:00 och dag 4 kl 09:00-17:00.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.