Vi har redan tidigare skrivit om den nya versionen av UGL-kursen här på sajten. Arbetet med implementering med den uppgraderade UGL 2008 har nu fortskridit och de första handledare är omcertifierade sedan månader tillbaka. Det kan då vara på sin plats att se på lite fler av skillnaderna i den nya kursen.

Deltagarna och gruppen ges större ansvar

Det finns ett pedagogiskt postulat formulerat av Fredriksson och Gestrelius som säger att det är den enskilda människan själv som är den enda som kan vara aktiv på ett sådant sätt att det sker ett lärande. Allt en utbildare kan göra är att skapa lämpliga yttre förutsättningar för lärande, samt stimulera den enskildes aktiviteter.

Fredriksson och Gestrelius har genomfört en hel del forskning och skrivit en hel del på temat pedagogik i arbetslivet. De har bland annat blivit publicerade av UNESCO.

Deras postulat enligt ovan genomsyrar hur UGL utbildar i ledarskap sedan den senaste revideringen. Det har blivit tydligare i upplägget att deltagarna i vissa delar av kursen får mer utrymme att ta ansvar i olika delar. Fortfarande finns handledarna där och styr upp eller stödjer vid behov.

En tydligare röd tråd i kursen

Förändringarna i innehållet har också förtydligat en röd tråd genom utbildningen eller tema om man så vill. Enklast beskrivet som att kursen börjar med att fokusera på individen, sedan på gruppen och därefter vidare på ledarskapet i gruppen.

Avslutningen återgår sedan till individen och hur denne kan omsätta erfarenheterna och lärdomar i praktiken i sin vardag.

Positiva reaktioner

Reaktionerna som vi har mött har överlag varit mycket positiva till förändringarna och att en mycket bra UGL-kurs även fortsättningsvis kommer att vara mycket bra.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.