Under en UGL-kurs, bor man på kursgården hela tiden eller kan man åka hem på kvällarna?

Som en del i din UGL-kurs ingår att du bor på kursgården under de fem dagar kursen varar. Det är en viktig del av kursen då det både är kvällspass på kvällarna kvällar och morgnar är även en viktig del av utvecklingen av gruppen på din UGL-kurs. Tanken är ju bland annat att du ska få vara del att uppleva gruppens dynamik under utbildningens gång.

Många kursdeltagare upplever också att det är skönt att komma iväg några dagar hemifrån och kunna fokusera helt och hållet på sig själv och sin egen utveckling som ledare, medarbetare och människa.

När jag har gått min UGL-kurs, finns det någon fortsättning eller fördjupning jag kan delta i?

Det finns ett flertal utbildningar som kan vara ett bra komplement till din UGL-kurs, men den officiella fortsättningskursen som administreras av Försvarshögskolan som också administrerar UGL, kallas FUGL. Det är en förkortning som står för Fördjupning Utveckling av Grupp och Ledare. Den utbildningen är dubbelt så lång som själva grundkursen och vi brukar rekommendera att man låter det gå åtminstone sex månader mellan din UGL-kurs (extern länk) och FUGL. Detta för att du ska hinna tillämpa och ta till innehållet från den första kursen.

Vad betyder förkortningen UGL?

Det står för Utveckling av Grupp och Ledare.

Jag har hört sägas att UGL har millitär bakgrund stämmer det?

Kursen togs ursprungligen fram av den svenska militären i början av 1980-talet som en del i att förändra ledarskapsutbildningen inom den svenska militären. Denna nya utbildning fokuserade mer på de så kallade mjuka delarna av ledarskap. Det vill säga de som handlar mer om relation än om uppgift och organisation.

Sedan dess har utbildningen delvis uppgraderats och modifierats ett antal gånger för att vara fortsatt aktuell och i takt med lärdomar från tidigare genomföranden. Den senaste versionen kallas UGL 2008.

Sedan mitten av 1990-talet har det också blivit populärt att gå denna utbildning inom näringsliv och offentlig förvaltning. År 2007 har uppskattningsvis totalt 80000 personer deltagit i en UGL-kurs sedan starten och du kan fortsätta läsa fler frågor samt svar på sida två.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.