Det var en förväntansfull resa på väg till min UGL-kurs i södra Sverige, långt från Stockholm. Jag var spänd på hur jag skulle utvecklas som ledare, medarbetare och människa under de fem dagarna som kursen varar. Jag hade hört mycket om UGL och var glad att äntligen fått chansen att delta. För att det skulle passa med datum för utbildningen samt för att komma iväg ett stycke hemifrån hade jag valt att resa några tiotal mil bort. Det går att hitta sin UGL-kurs på flera håll i Sverige så det finns ofta stora möjligheter att välja.

Så kom jag till kursgården där jag intog det rum som skulle bli mitt hem under veckan. Inledningen av min kurs var en trevande historia där jag och säkerligen flera av de andra kursdeltagarna kände sig för. Efterhand som dagarna gick kände jag mig mer och mer trygg i omgivningarna liksom i gruppen. Intressanta teorier som gav föda åt min utveckling som ledare blandades med de praktiska övningarna i gruppen.

Mötet med människor på min UGL-kurs

Att möta ett tiotal andra människor under min utbildning som jag sedan kanske aldrig skulle träffa igen samtidigt som vi alla var där för att vi ville, mer eller mindre, utvecklas kändes som en förmån. Ett par av deltagare retade jag mig mycket på och hade konflikter med. När jag reflekterade tillbaka på kursen är jag mycket tacksam för att dessa människor korsat min livsväg och genom vår gemensamma UGL-kurs givit mig värdefulla gåvor i min växt som person.

Andra deltagare knöt jag nära band med under utbildningen och det blev människor som gav mig en annan typ av spegling. Förtroliga samtal som gav mig insikter i mig själv liksom i andra.

En UGL-kurs tar slut

När dagarna var över, min UGL-kurs till ända, så var det ett stycke trött ung man som gav sig hemåt, men en man med värden och insikter som han bär med sig än idag. Evigt tacksam för tio andra själar och två handledare som medverkade till min upplevelse för livet samt jobbet. Jag önskar alla upplevelsen av en utvecklande UGL-kurs för kvaliteten på både privata liksom yrkesmässiga relationer oavsett om du deltar i år eller år 2008.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.