Guide till teambuilding

När man talar om teambildning så kan det råda en lätt begreppsförvirring. Vissa säger teambuilding, andra säger lagutveckling och åter andra kallar det för grupputveckling. Det flesta som talar om teambildning menar någon form av aktivitet som hjälper till att bilda teamet.

Två vanliga tillfällen för teambildning

Det finns ofta två tillfällen när detta blir aktuellt av erfarenhet. Dels när man har ett helt nybildat team som behöver få en bra start tillsammans. Kanske vill man lära känna varandra eller sätta en gemensam spelplan från starten. Här kan teambildande aktiviteter sträcka sig från lättsamma äventyr som tar gruppen bort från jobbvardagen till mer grundliga upplevelser som innefattar självpresentationer och professionell handledning.

Det andra tillfället då det ofta efterfrågas teambildning är när en grupp kört fast eller präglas av mycket konflikter. Kanske är det här snarare tal om teamutveckling, men det blir lätt en lek med ord som vi ska hitta exakt rätt begrepp. Då handlar det oftast inte om någon lättsam aktivitet, åtminstone inte om det ska ge ett varaktigt resultat på arbetsplatsen.

Extern hjälp i utvecklingen

Då blir det istället tal om att ta in externa resurser som kan se det hela med fräscha, välutbildade ögon och inte vara känslomässigt insyltade i det som sker. Här blir ofta feedback ett verktyg som man avänder i teambildandet. Feedback är ett utmärkt sätt att förbättra relationer och hantera konflikter. Det kräver dock att man först etablerar en grundläggande trygghet och tillit för att feedbacken skall bli ärlig, öppen och kärleksfull. Därmed också utvecklande.

Avslutningsvis om att stärka team

Det är de två vanligaste situationerna då man aktivt söker någon form av insats för att stärka eller utveckla teamet eller gruppen.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.