Guide till teambuilding

Att hitta teambuilding i Stockholm behöver sällan vara en utmaning. Däremot kan det ta sin tid att hitta en passande och bra leveranatör av teambuilding. Stockholm har ett brett utbud av olika typer att arrangörer och inriktningar.

Det finns allt från mer djuplodande teambuilding med utbildade beteendevetare eller terapeuter till arrangemang såsom improvisationsteater till äventyrsaktiviteter i skog och mark.

Förberedelser för teambuilding i Stockholm

När du ska hitta och välja teambuilding i Stockholm kan det vara en god idé att först ställa dig frågan vilken typ av teamutveckling ditt team behöver.

Är det ett nybildat team med en eller flera nya personer kan det vara en god idé att välja en inriktning på som ger utrymme att lära känna varandra inom teamet.

När ditt team kanske funnits ett tag är det inte ovanligt att man letar teambuilding, Stockholm eller annorstädes, för att få hjälp med konflikter eller motsvarande.

Kompetent personal som håller din teambuilding

I det senare fallet är det ju då extra viktigt att handledarna eller utbildarna har den kompetens som krävs för att ge er ett bra stöd i er utveckling.

Var i Stockholm ska ni hålla till?

En annan viktig fråga är också var ni hålla till. I eller utanför Stockholm? Övernattning eller ej? Generellt är vår erfarenhet att flera återkommande tillfällen är effektivare än ett enstaka, så att man får en teambuilding som följer upp över tid.

Överföring av utbildningen till arbetsplatsen

En utmaning kan vara att överföra lärdomarna från den genomförda grupputvecklingen till arbetsplatsen och här kan det också vara på sin plats med en uppföljning på er arbetsplats för att stödja den process på ett bra sätt.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.