Guide till teambuilding

Utbudet av leverantörer är också stort. Tanken med denna sajt är att hjälpa dig i ditt val och ge dig information som hjälper dig i ditt val.

Vi har tidigare själva arbetat med grupputveckling och teambuilding både i Sverige och utomlands. Genomförda på ett bra sätt kan dessa insatser verkligen göra stor skillnad i en organisation både vad gäller arbetsklimat och produktivitet.

Förberedelse inför din teambuilding

En stor del av en lyckad teambuilding är det arbete som sker innan då man till exempel bör ställa sig själv frågor som:

  • Varför vill vi genomföra denna teamutveckling?
  • Vad får det kosta i tid och pengar?
  • Är din grupp nybildad eller har den arbetat tillsammans en längre tid?
  • Finns det konflikter, uttalade eller outtalade i ditt team?

Valet av leverantör för utbildningen av ditt team

I valet av leverantör av er teambuilding är det alltid en god idé att be om referenser i form av tidigare kunder, gärna med den inriktning eller typ som ni vill ha på er grupputveckling.

Mer kompetens än denna teambuilding kräver

Att ta reda på mer information om de kursledare eller utbildare som ska hålla i teambuilding är också en viktig del. Har de kompetensen som krävs eller kanske ännu riktigare, har de mer kompetens än som krävs.

En utbildning för ditt team kan ibland sätta igång grupprocesser, gruppdynamik eller känslor som det då är viktigt att kursledarna har förmåga att hantera på ett bra sätt.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.