Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning > FIRO Element B > Will Schutz

Will Schutz - amerikansk psykolog

Den amerikanske psykologen Will Schutz föddes 1925 och var fram till sin död 2002 en av de mest respekterade ledarna inom området för mänskliga relationer. Will Schutz arbetade under flera års tid på Esalen Institute i Kalifornien där han bedrev mycket av sina studier kring mänskligt beteende i relation till andra människor. Mycket av det han kom fram till har senare använts i olika former av ledarskapsutveckling.

Senare blev han president för företaget BConWSA International. Sina egna studietid tillbringade Will Schutz på University of California i Los Angeles där han också skrev sin avhandling. År 1958 var en milstolpe både i hans eget liv och inom organisationsutveckling i världen. Det var året som han presenterade sin teori FIRO – Fundamental Interpersonal Relations Orientation.

FIRO-teorin skapad av Will Schutz

Enligt denna teori behövs tre olika dimensioner för att förklara de flesta mänskliga interaktioner. Dessa tre är inkludering, kontroll och samhörighet. Will Schutz skapade senare även FIRO-B ™ som ett instrument för att mäta dessa tre dimensioner ur perspektivet beteenden.

Teorin har även legat till grund för utbildningen The Human Element, ett seminarium för närvarande erbjuds på fem kontinenter och tar upp alla faser i utveckling av organisationer.

Böcker Will Shutz författat

Böcker som Will författat inkluderar FIRO A Three-Dimensional Theory of Interpersonal Behavior (1958), Joy (1967), Profound Simplicity (1979), The Truth Option (1984), Joy: Twenty Years Later (1989) och The Human Element: Productivity, Self-Esteem and the Bottom Line (1994).

Förutom sitt arbete vid Esalen tjänstgjorde Will Schutz även vid flera andra fakulteter såsom Harvard, University of Chicago, University of California och Albert Einstein Medical School. Som konsult arbetade han i omfattande mängd med företag såsom Världsbanken, NASA, Coca-Cola, Intel, AT&T, Procter & Gamble samt många, många fler.

Avslutningsvis

Will Schutz dog den 9 november 2002 av en stroke och har efterlämnat några av de allra mest använda verktygen och utbildningarna för utveckling av individer, grupper och organisationer.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.