Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning > FIRO Element B > Mer om FIRO

Mer om FIRO

Den så kallade FIRO-teorin, framtagen av Will Schutz, handlar mycket om våra känslor och hur dessa påverkar oss i relation till andra i grupper och hur detta i sin tur påverkar vår effektivitet.

De olika faserna i FIRO

Effektivitet vad gäller att lösa uppgifter är störst i den så kallade samhörighetsfasen i FIRO då minst energi går åt till relationerna i gruppen. Näst störst är denna effektivitet i tillhörafasen, och minst effektiv att lösa uppgifter är gruppen i rollsökningsfasen då mycket energi går åt till relationerna inom gruppen.

Många organisationer som kommer in i den konflikt-fyllda och energikrävande rollsökningsfasen väljer att omorganisera eller anställa ny personal/ledare, vilket medför att gruppen återvänder till den första fasen som präglas av osäkerhet och frågor om acceptans, ett till synes behagligare arbetsklimat utan större konflikter.

Både grupper och par

FIRO-teorin går att tillämpa på grupper från två personer upp till hela nationer. I till exempel ett parförhållande motsvaras den första huvudfasen av den spännande tiden då man lära känna varandra, gemytfasen av förälskelsen då allt är rosenrött (nästan!).

Sedan kommer tiden då man upptäcker att den andre kanske inte är allt som man trodde/ville att den skulle vara och det börjar dyka upp konflikter om ditten och datten, detta motsvaras då av rollsökningsfasen.

Där finns ett vägskäl, skilsmässa (och tillbaks till tillhöra i ett nytt förhållande) eller att arbeta sig igenom konflikterna och lära sig uppskatta varandras olikheter.

FIRO som en båtresa

Man brukar ibland likna teorin vid en båtresa, där i tillhörafasen en del av gruppen sitter i båten som ligger vid bryggan, andra står på bryggan och funderar på om de ska kliva i båten eller ej. I rollsökningsfasen sitter alla i båten som gett sig ut på vattnet, men alla ror åt olika håll och ingen vet riktigt vem som ska få bestämma.

I samhörighetsfasen har man hittat sina roller ombord och man ror åt samma håll. Det finns en stark känsla av samhörighet och gemensamma mål, ledarskapet skiftar alltefter vilken kompetens uppkomna situationer kräver.

Därmed kan FIRO hjälpa dig att till ett situationsanpassat ledarskap. Det ger en god grund för din ledarskapsutbildning. Ett sätt att arbeta med denna modell är också genom ett av världens mest spridda instrument för självskattning, FIRO-B ™.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.