Guide till coachande ledarskap

Detta förhållningssätt kräver att det finns

  1. Tid
  2. En tillåtande atmosfär
  3. Utrymme för misstag.

Arbetar ni i en organisation där säkerhet står i första rummet, där det inte finns tid eller utrymme för misstag är inte ett coachande ledarskap att föredra. Där behövs klara policies, strategier och rutindokument som man inte får avvika ifrån. 

Ja, det där med tid förresten. Det tar lite längre tid i uppstarten av ett coachande förhållningssätt, eftersom medarbetarna inte är vana att ta ett så stort ansvar och kanske ställer mycket frågor osv. Men det kommer att gå fortare sedan, om man ser på detta långsiktigt. 

Som en jämförelse kan man kanske tänka sig ett barn som varje morgon får hjälp att knyta skorna av en förälder, för att det går fortast så för tillfället. Men om föräldern istället låter barnet prova själv, om och om igen, även om det tar lite tid i början, så lär sig barnet till slut och det frigör tid långsiktigt från dig som förälder som slipper hjälpa till med skorna. Dessutom får det ju effekten att barnet känner motivation samt att självkänslan ökar av "Jag Kan Själv"- känslan som infinner sig. 

På samma sätt frigör det coachande ledarskapet också tid för dig som ledare, om du har ett team av självgående medarbetare som löser problemen själva längs vägen och inte behöver konsultera dig varje gång de stöter på patrull.

 

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.