Guide till coachande ledarskap

Att använda ett coachande ledarskap handlar om att utgå från andra referenspunkter än sig själv som ledare och medarbetare. Det handlar om att istället börja med att förstå den andra personens referenspunkter, var han eller hon befinner sig och vill vara på väg.

För att fungera väl som en coachande ledare behöver du ha ett genuint intresse för andra människor. Du behöver inte nödvändigtvis ha mer kompetens än de har. Däremot behöver du ha en grundmurad tro på människans inneboende potential och förmåga att skapa förutsättningar i sitt eget liv för framgång.

En skicklig ledare ställer frågor

En av de viktigaste teknikerna i ett lyckat ledarskap med inslag av coaching är färdigheten i att ställa frågor. Frågor som hjälper den andra personen att se sin situation från flera håll, som får honom eller henne att tänka till ett extra varv. För att svara på en fråga, åtminstone en genuint intresserad fråga, så behöver vi tänka efter och formulera vår världsbild än en gång.

Egenskaper för ett coachande ledarskap

Om vi skulle fortsätta listan på egenskaper i ett fungerande coachande ledarskap så hamnar tålamod uppenbarligen på listan. Det är lätt att i sin egen iver missa att låta den man coachar själv hitta vägen fram. Kanske är du ivrig att dela med dig av vad du tror är rätt svar. Du tar dock ifrån personen möjligheten att känna sig stolt, kraftfull och optimistisk genom att denne själv finner de svar som är rätt där och då.

Varje ledare som använt ett coachande förhållningssätt vet vilket demokratiskt och verkningsfullt verktyg det är som får människor att känna sig sedda och kapabla.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.