Guide till coachande ledarskap

International Coaching Community (ICC) bildades 2001 av Joseph O'Connor och Andrea Lages. Sedan dess har organisationen utvecklats till att innefatta närmare 5 000 internationellt certifierade coacher från 57 länder.

Det är en icke-vinstdrivande organisation där alla medlemmar är certifierade coacher. 

Etik och kvalitetssäkring

I ICCs samtliga nivåer av coachutbildning har man kombinerat tydliga utbildningsmål, med innehållsmässig kvalitet och höga etiska krav.

Alla certifierade coacher agerar utifrån internationellt erkända etiska regler och standarder.

Utbildningsinnehållet är skapat för att ge deltagaren optimala förutsättningar för att genom såväl insikt som handling integrera coachkompetenser på en hög nivå.

Utbildningsmodell

ICCs utbildningar kombinerar det bästa från flertalet modeller av coaching i världen:

  • The Inner Game (Timothy Gallwey)
  • Transformational Coaching (Thomas Leonard)
  • Neuro-Linguistic Programming (Richard Bandler and John Grinder)
  • Ontological Coaching (Fernando Flores)
  • Integral models of coaching (Ken Wilber)
  • Behavioural coaching for managers

Certifieringsnivåer

ICC erbjuder kvalitetssäkrade och certifieringsgrundande coachutbildningar på generell nivå (level 1) och specialiserad nivå (level 2 och 3), samt nivån för Mastery (nivå 4). 

Level 1 Generell - Individuell coachcertifiering

Level 2 Specialisering - Business track , Business coaching certification, Team coaching certification, Life track, Life coaching certification.

Level 3 Specialisering - Executive coaching certification

Level 4 Mastery - Master coach

 

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.