Guide till coachande ledarskap

Guide till coachande ledarskap

Konsten att vara tydlig och bygga motivation.

Att skapa tydlighet i sin kommunikation som ledare och att kunna vägleda och coacha på ett bra sätt är en grundbult för ett motiverande ledarskap. Genom att förstå drivkrafter och motivationsfaktorer och bättre kunna hantera och kommunicera i olika situationer skapas trygghet och tydlighet.

Det pratas alltmer om det coachande ledarskapet. Vi går mer och mer ifrån det auktoritära ledarskapet, där det pekas med hela handen och ryts ut ordrar till höger och vänster, till ett mer coachande ledarskap där vi ger mer ansvar till medarbetaren och istället stöttar längs vägen.

Att använda ett coachande ledarskap handlar om att utgå från andra referenspunkter än sig själv som ledare och medarbetare. Det handlar om att istället börja med att förstå den andra personens referenspunkter, var han eller hon befinner sig och vill vara på väg.

International Coaching Community (ICC) bildades 2001 av Joseph O'Connor och Andrea Lages. Sedan dess har organisationen utvecklats till att innefatta närmare 5 000 internationellt certifierade coacher från 57 länder.

Det är en icke-vinstdrivande organisation där alla medlemmar är certifierade coacher. 

En Internationell Coachcertifiering ger dig gedigen kompetens att coacha dig själv och andra till bättre resultat .

Lär dig mer om dig själv som person och ledare, vilket skapar en trygg plattform där du kan verka utifrån dina värderingar. Genom att välja hur du vill verka och vara som ledare, skapar du trygghet och trovärdighet hos dina medarbetare. 

Affärscoaching

Du får även en tydlig koppling till coachande ledarskap och affärscoaching. Efter avslutad kurs finns det många vidareutbildningsmöjligheter, t ex inom team- eller business coaching. 

Kvalitetssäkring

För att kvalitetssäkra utbildningen är deltagarantalet satt till max 16 st, alla kursmoment sker på svenska, din tränare är en erfaren ICC coachtränare och utbildningen följer de etiska riktlinjer och standarder som satts av ICC, EMCC och ICF. 

Certifiering

Efter avslutad utbildning erhåller du certifikat samt livslångt medlemskap hos International Coaching Community, ICC.

Målgrupp

Den internationella coachcertifieringen vänder sig till chefer, ledare, HR-specialister och konsulter inom organisations- eller personlig utveckling. 

Ny som chef

Gör som över 13000 andra och gå distanskursen Ny som chef.

Se innehållet

Föreläsning online med Markus Amanto

Föreläsningar online med Markus Amanto som engagerar och ger effekt.

Boka föreläsning

UGL-kurser

Kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige sedan 1999.

Se datum och priser

Dela den här sidan


Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.