Guide till coachande ledarskap

En Internationell Coachcertifiering ger dig gedigen kompetens att coacha dig själv och andra till bättre resultat .

Lär dig mer om dig själv som person och ledare, vilket skapar en trygg plattform där du kan verka utifrån dina värderingar. Genom att välja hur du vill verka och vara som ledare, skapar du trygghet och trovärdighet hos dina medarbetare. 

Affärscoaching

Du får även en tydlig koppling till coachande ledarskap och affärscoaching. Efter avslutad kurs finns det många vidareutbildningsmöjligheter, t ex inom team- eller business coaching. 

Kvalitetssäkring

För att kvalitetssäkra utbildningen är deltagarantalet satt till max 16 st, alla kursmoment sker på svenska, din tränare är en erfaren ICC coachtränare och utbildningen följer de etiska riktlinjer och standarder som satts av ICC, EMCC och ICF. 

Certifiering

Efter avslutad utbildning erhåller du certifikat samt livslångt medlemskap hos International Coaching Community, ICC.

Målgrupp

Den internationella coachcertifieringen vänder sig till chefer, ledare, HR-specialister och konsulter inom organisations- eller personlig utveckling. 

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.