LedarskapsutbildningSDI - Strength Deployment Inventory > Förlopp i konflikt

Förlopp i konflikt kopplat till SDI ®

För att bättre första hur en konflikt fungerar kan detta vara av värde att se att den kan ha ett visst förlopp. Detta konflikt-förlopp illustrerar metoden att försvara sitt motiverande värdesystem för att återgå till sitt uppskattade relationssätt. Det är den förutsägbara, påföljande utvecklingen av styrka, när man ställs inför konflikt eller motstånd. Detta konflikt-förlopp har tre på varandra följande stadier.

Som ett fordon i konflikt

Det kan liknas vid ett fordon som kör på plan väg och kommer till en backe, som nu hindrar dess färd mot målet. För att klara av den nya situationen, till exempel en begynnande konflikt, växlar du ned.

Detta är ofta tillräckligt för att kunna fortsätta färden, men om stigningen ökar och den tidigare växeln inte är rätt för stigningen i fråga, växlar du ner på nytt.

Om stigningen fortsätter att öka och den ilagda växeln fortfarande inte är rätt för stigningen i fråga, tvingas du troligen växla ner på nytt.

Skulle sedan stigningen öka ytterligare och den nuvarande växeln inte är rätt för denna stigning, så får fordonet till slut motorstopp.

Vi beter oss på liknande sätt i konflikt

När vi försvarar oss själva beter vi oss på ett liknande sätt som fordonet och utvecklar ett förloppsbeteende. Syftet med konflikt-förloppet är:

  1. Att försvara rätten att agera konsekvent utifrån det motiverande värdesystemet.
  2. Att återgå till det uppskattade relationssättet.

Flaggor som ger möjligheter

När gruppmedlemmar arbetar tillsammans ”flaggar” de upp sin upplevelse av att det råder bristande respekt för deras respektive motiverande värdesystem vilket innefattar olika orsaker till konflikt.

Dessa ”flaggor” kan tolkas som blinda sidor som förbisetts eller missats i situationen/relationen. De bör därför uppmärksammas vid exempelvis konflikthantering och tas tillvara eftersom det ger tillfälle att:

  • uppskatta olika bidrag,
  • öka självkänslan,
  • skapa synergi,
  • utöka objektiviteten och
  • fatta kreativare och effektivare beslut.

Överlag kommer detta förlopp i konflikt som påvisas genom SDI® att hjälpa dig att fungera effektivare i dina relationer och att bistå dig i din ledarutveckling.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.