Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning > Psykosyntes > Ägget

Ägget inom psykosyntes

Inom Psykosyntes finns en grundsyn som säger att varje individ och varje organism har en historia, en nutid och en framtida potential. Detta perspektiv kan vi använda för att förstå denna modell inom psykosyntes som vi kallar ägget eftersom den har formen av ett stående ägg.

Den nedre delen av Psykosyntes-ägget

I den nedre delen av ägget, kallat det undre omedvetna, bor vårt personliga psykologiska förflutna i form av bortträngda komplex och sedan länge glömda minnen. Om denna del av vår person förblir outforskad kan den stjäla livsenergi och driva vårt liv i riktningar vi i vårt medvetna inte önskar. Detta är en av teserna inom psykosyntes. Tillåter vi oss att utforska denna del av oss med ett kärleksfullt, viljestarkt öga kan det vara en guldgruva att ösa kraft och visdom ur.

Det mellersta omedvetna

Det mellersta omedvetna innehåller de sinnestillstånd och färdigheter som vi efter önskemål enkelt har tillgång även om vi inte alltid har dem i vårt mellersta medvetna, även kallat medvetandefältet. I detta fält finns allt det som vi i en given stund har i vårt medvetande av tankar, känslor, intryck med mera. I medvetandefältets mitt bor jaget, en central del av den inre kartan inom psykosyntes som hjälper oss att förstå vår inre psykologi och kan vara en bra bundsförvant i vår ledarutveckling.

Det övre omedvetna

I den övre delen av ägget härbärgerar det övre omedvetna, vår framtida potential. Roberto Assagioli, en italiensk man kallad fadern till psykosyntes, beskriver denna del som varifrån ”vi får vår högre inspiration och intuition – konstnärliga, filosofiska eller vetenskapliga, etiska ’imperativ’ och maningar till humanitär och heroisk handling”.

Skillnaden mellan det övre och undre inom psykosyntes

Skillnaden inom psykosyntes mellan det undre och övre omedvetna handlar inte om bättre eller sämre, utan om graden av utveckling. Det undre är mer primitivt och det övre rymmer den potential vi har möjlighet att uppnå under vår livsålder.

Återigen kommer det bifokala seendet inom psykosyntes in här, då vi behöver hålla båda för en god utveckling, det vill säga det är genom att frigöra kraften i den undre omedvetna som vi kan tillgodogöra oss potentialen i det övre.

Självet inom psykosyntes

Längst upp i psykosyntes-ägget hittar vi ytterligare en spännande filur, nämligen självet. Enligt detta sätt att se på människan är vi redan innan vår fysiska födsel ett ”perfekt” själv, beväpnat med två kvalitéer; kärlek och vilja. Detta är sedan den riktning vi medvetet eller omedvetet strävar i under våra liv. Somliga skulle kanske kalla det meningen med mitt liv eller den jag på djupet verkligen är eller vill vara.

Om vi låter detta själv få formen av en filur så kan vi se att denna filur då och då i våra liv droppar ner små budskap om vårt livs riktning i våra knän, ibland lyssnar vi, ibland inte.

Vår inre vägledare

Vi kan se filuren som vår inre vägledare, vår guide över mänsklighetens vidder. Det kan kännas som denne vägledare ibland befinner sig rätt långt från vårt vardagliga slit och släp så denne har skaffat sig en modemuppkoppling ner till jaget beläget mitt i personligheten. I modellen symboliserat av den streckade linjen.

Ibland är vi så upptagna med det vi håller på att det tutar upptaget när självet ringer. Då kan det vara läge att ta en stund (eller flera) att hitta sitt centrum igen till exempel genom meditation, en stilla fjällvandring eller en kurs inom psykosyntes så att vi kan lyssna igen och hitta rätt riktning på nytt i vår ledarskapsutveckling.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.