Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning > Psykosyntes > Delpersonligheter

Delpersonligheter inom psykosyntes

Runt vårt centrum, vårt jag, cirkulerar likt planeter runt solen våra delpersonligheter. Dessa delar av vår personlighet som har plats i modellen som inom psykosyntes kallas ägget har formats under tiden sedan vår födelse och som bär på kvalitéer som har hjälpt, och kontinuerligt hjälper, oss i livet. Kanske finns där en clown som underhåller världen och oss själva, en presterare fylld av flit och görande, en martyr som ser sig som ett offer för omvärldens nycker, en domare som avskyr imperfektion, ett lekfullt barn som tycker om att verkligen suga märgen ur livet, en konstnär full av impulser och kreativitet utan minsta förmåga att skapa greppbara strukturer. Ja, listan skulle kunna göras längre och den skulle se olika ut för var och en av oss.

Att bli kapad av sina delpersonligheter

Av vikt blir att förstå att jag har delpersonligheter (och att jag är mer än mina delpersonligheter) istället för att de har mig, annars blir jag lätt kapad av exempelvis min presterare och far omkring i livet som ett överpresterande jehu på väg mot utbrändhet i tron att allt som räknas i livet är längden på min CV och storleken på mitt bankkonto.

Dirigenten kan dirigera delpersonligheter i psykosyntes

Från den centrala position som jaget har i vår person kan jag dirigera mina delpersonligheter till att vara nyttiga tjänare som förutom underbara individer också är väl fungerande lagspelare. Att skapa ett sådant team inom mig själv förutsätter dock vissa saker som är liktydiga med de som krävs för att skapa väl fungerande team på exempelvis en arbetsplats.

Exempelvis kräver det en förståelse för de andra i teamet, detta i sin tur kräver att jag tar mig tid att lära känna de andra i teamet. Vidare behövs det en god dos tillit och icke-dömande attityd för att medlemmarna i teamet skall våga öppna upp sig själva och bjuda in oss till deras inre kvalitéer.

Det inre teamet inom psykosyntes

För att förstå psykosyntesens inre karta kan du även läsa mer om ägget, en modell inom psykosyntes Översatt till vårt inre, kan vi alltså säga att för att skapa ett team av fungerande delpersonligheter i min inre värld behöver jag ge mig tid att till att börja med upptäcka att dessa delar existerar i mitt inre, vidare ta mig tid att lära känna dem i en tillåtande miljö. Därefter kan jag från jaget centrumposition använda min vilja för att skapa ett friare liv genom psykosyntes.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.