Våga utsätt dig för konflikter, notera hur du reagerar. Försök att agera annorlunda än vad du först instinktivt och känslomässigt känner för att göra. 
Om det behövs, avbryt genom att gå ifrån eller säga att du behöver bryta en stund och fundera över hur du vill prova att hantera konflikten denna gång. 

Om du vågar prova ett annat konflikthanteringssätt - vad gav det ändrade agerandet för resultat? Hur vill du agera nästa gång?

Konflikter som uppstår med samma personer, tenderar att upprepas- de föder samma konflikthanteringsstil och konfliktmönster. Bryt mönstret genom att göra något oväntat som får er att tappa fokus på konflikten. Vågar du bli helt tyst, börja nynna på en melodi, be om att få pausa eller kanske ställa en djupt personlig fråga till motparten av typen "Vilken är din allra bästa dag i hela ditt liv?". Detta bryter konflikttillståndet, för att hjärnan måste koppla om för att kunna svara på frågan. Mönstret är brutet och här finns chansen att ersätta det med ett mycket bättre. 

Är vi egentligen av olika åsikt? Ta reda på hur det förhåller sig, istället för att bara anta en massa saker om den stridande motparten. Ibland kan det vara så att man tycker samma i sak, men har olika sätt att uttrycka det på och många missförstånd uppstår i kommunikationen. 

Målet i en konflikthanteringssituation är inte att bägge parter ska ha samma åsikt i slutet av samtalet. Ni kan vara överens om att ni inte är överrens i frågan, utan tycker olika. Bägge parter har rätt till sin egen sanning.

Ett mycket mer avväpnande mål i en konflikt kan istället vara att lära sig mer om sig själv och andra. 

Lyssna på djupet

Lyssna på djupet

Ibland kan konflikten verka handla om en sak om man bara lyssnar till orden som sägs, men om man lyssnar djupare på hela människan finner man att det handlar om något annat. 

Ett exempel kan vara en het diskussion om vem som skall ansvara för posthanteringen. Detta verkar vara en sakkonflikt (posten) eller om roller (vem ska göra vad). Men skrapar man lite under ytan kan det istället handla om behov, exempelvis att känna att man får uppskattning för det man gör, ett behov av att bli sedd och bekräftad. 

Fråga dig själv: "Vad handlar det här om egentligen?"

Genom att i konflikten ställa frågor och verkligen lyssna till svaret kan ni lösa konflikten på ett effektivt och sätt som inte anklagar.  Bra frågor att ställa kan exempelvis vara  "På vilket sätt är det här viktigt för dig?", eller "Jag vill gärna veta lite mer hur du känner kopplat till det här, har du lust att berätta?"

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.